Opinion

Opinion

”Kunskaps- och teknikföretag avgörande för ekonomin”

DEBATT. Vi måste värna de stora teknikintensiva företagen. De är grogrund för nya startups, har erfarenhet och kan skala upp ny teknologi. Spridningseffekterna från dessa företag till övriga näringslivet är helt avgörande för kunskapsekonomin, skriver forskaren Martin Andersson.

Opinion

”Nu blir elbilen ännu grönare”

REPLIK. IVL:s studie om batteritillverkningen ger en korrekt beskrivning av hur situationen var för några år sedan, däremot inte om nuläget eller framtiden. Elbilen har en viktig roll att spela, skriver bland andra Mattias Bergman, Nevs och Tobias Henmark, Fortum Charge & Drive.

Opinion

”Det krävs både biodrivmedel och elbilar”

REPLIK. IVL bedömer en teknologi utifrån gårdagens förutsättningar vilket leder fel. Om Sverige ska nå en 80-procentig reduktion av koldioxid från vägtransporter till 2030 krävs både biodrivmedel och elbilar, skriver forskarna Mats Williander och Stefan Pettersson på RISE Viktoria.

Opinion

”Fel fokus i Peter Erikssons strategi”

REPLIK. Verklig digitaliseringen sker först när allt är digitalt, systemen, sättet att arbeta och göra affärer eller ge service. Det innebär också att lära om och tänka nytt. Om detta hittar vi ingenting i ministerns digitaliseringsstrategi, skriver Hans Werner och Sverker Brundin på Radar Ecosystem Specialists.

Opinion

”E-röstning är ett hot mot demokratin”

DEBATT. Samtidigt som debatten om cyberattacker blir allt intensivare, föreslår vallagskommittén att genomföra försök med elektronisk röstning i valet 2018. Det riskerar att underminera demokratin, skriver Jonas Dellenvall, Advenica.

Opinion

”Lär av Floridas digitala prov i skolan”

REPLIK. Svenska skolan är på efterkälken när det gäller digitala undervisningsmetoder. Ett av tipsen från Per Hammar till Lena Hallengren (S) och Utbildningsutskottet är att spana västerut innan beslut om digitala testmetoder fattas.

Opinion

Kärnkraften visar ländernas olikhet

LEDARE. Sveriges och Finlands inställning till kärnkraft visar hur olika de båda grannländerna är. Det skriver Ny Tekniks tf chefredaktör Kalle Anrell.

Opinion

”Dålig kontroll av kemikalier ger onödiga arbetsskador”

DEBATT. 1 000 svenskar dör varje år i sjukdomar som tros vara relaterade till farliga ämnen i arbetet, enligt Arbetsmiljöverket. Företag är skyldiga att byta ut skadliga kemikalier mot mindre farliga alternativ men dålig kunskap i kombination med bristande kontroll och att påföljder saknas leder till att farliga ämnen fortsätter att användas år efter år, skriver Johan Jillestam, GA Lindberg ChemTech.

Opinion

”Låt biometanol bana väg för bränslecellsbilar”

LÄSARKOMMENTAR. Varför investera i dyra vätgasmackar när vi istället kan mata bränslecellerna med biometanol? Skogsbaserad biometanol kan fungera som ett universalbränsle för såväl dagens bensinbilar som morgondagens bränslecellsbilar, skriver Björn O. Gillberg, vd Värmlandsmetanol.

Opinion

”Kräv minskade utsläpp från batteritillverkningen”

DEBATT. Det kan bli höga utsläpp av växthusgaser vid tillverkningen av batterier till elbilar. Risken ökar i takt med att elbilar får allt större batterier. Men utsläppen kan minska om fordonsindustrin ställer krav på sina batterileverantörer, skriver tre miljöexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet.