DEBATT

”Sverige bör göra som Finland – en ny modell för snabbare tillstånd”

Kraftledning genom en skog.
En del av Fenno-Skan, två likströmsförbindelser mellan Sverige och Finland. Här, i finska Rauma, ansluts de till finska stamnätet.

Lär av Finland där myndighetsprocessen för hållbar energi är snabbare, effektivare och mer hållbar, skriver Anders Hallgren, Fimpec Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Sveriges energiförsörjning har tappat många år av utveckling och står till stor del och stampar i en struktur från åttiotalet. Det gäller kraftverken, oavsett vilken teknik som används, och distributionsnätet för främst el. Nu har sakernas tillstånd och det starka behovet av upprustning kommit att uppmärksammas de senaste åren då de negativa effekterna av en föråldrad kraftdistributionsstruktur blivit alltmer påtagliga. 

På sistone har vi dock sett många positiva initiativ för att minska Sveriges sårbara situation. Men processen är trög, inte minst myndighetsprocesserna med alla nödvändiga tillstånd tar tid och kan lätt fördröjas.

Den nya modellen gör att alla som ska komma till tals i en fråga får göra det samtidigt och att alla invändningar kan bedömas samtidigt.

Det går ofta många år innan det första spadtaget är taget. Tillståndsprocesserna följer varandra i en mängd olika steg där allt kan bli avblåst eller bli liggande på grund av formfel, för att någon instans lägger hinder i vägen eller för att någon är missnöjd med placeringen av byggnader, ställverk, kraftlinjer och liknande. Absolut rimliga krav på att få sina synpunkter hörda och vägda drar ut på tiden. 

Sammantaget kostar alla förändringar tid, innebär förseningar och betyder att kalkylerna inte håller. Särskilt invändningar av miljöskäl tar mycket tid. Samtidigt är det större miljöhänsyn som driver kraven på en förändrad energiutvinning och distribution. Frågorna är inte enkla. Att få ett besked om något fem år senare där förutsättningarna kan ha ändrats i grunden liksom kostnaden för att hålla alla uppdaterade i processen kan mycket väl verka avskräckande. 

I Finland håller man på att införa en ordning där den bärande tanken är att det går att ansöka parallellt till alla myndigheter vars godkännande tillstånd krävs. Tidigare har det i Finland liksom i Sverige krävts att det ges tillstånd av alla instanser i tur och ordning. Något som gjort att det blivit många länkar i tillståndskedjan där potentiella fördröjningar kunnat ske i alla led.

Den nya modellen gör att alla som ska komma till tals i en fråga får göra det samtidigt och att alla invändningar kan bedömas samtidigt. Inte så att de olika skälen måste bedömas vart och ett efter varandra i en lång rad. 

Anders Hallgren, vd Fimpec Sverige.
Anders Hallgren, vd Fimpec Sverige.

I Finland är det dessutom tänkt att en myndighet ska ha huvudansvaret för att lotsa ansökan genom processen vilket också är ämnat att effektivisera och få allt att löpa både smidigare och snabbare. Då skulle de sökande på ett tidigt stadium kunna ta ställning till om det är värt att fortsätta processen för att bygga något och om man i stället ska satsa på någon alternativ lösning eller helt lägga ned ansträngningarna att få något till stånd.

I Finland är förhoppningen att det mesta kan skötas via en kontakt i myndighetsvärlden. 

Ska myndighetsprocesser ta ett eller fem år? Låt oss anamma Finlands initiativ – för miljöns skull.

Anders Hallgren, vd Fimpec Sverige 

Fimpec är ett energikonsultbolag med säte i Finland och verksamt i flera länder, däribland Sverige. 

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.