DEBATT

Rymdministern: ”Rymdforskning ger mänskligheten ny och unik kunskap”

Rymd- och utbildningsminister Mats Persson (L).
Rymd- och utbildningsminister Mats Persson (L).

DEBATT. Regeringen valde att gå samman med näringslivet när chansen gavs för att samfinansiera och därigenom säkra Marcus Wandts astronautresa. Resan stärker Sveriges ambitioner som forsknings- och rymdnation, skriver Mats Persson, rymd- och utbildningsminister.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

I detta nu har ännu en svensk tagit sig ut i rymden. Marcus Wandt är den tredje svenska astronauten och ställer sig nu tillsamman med Christer Fuglesang och Jessica Meir som några av de främsta och modigaste forskarna i vårt lands historia.

I Sverige och runt om i världen bedrivs rymdforskning som ger mänskligheten ny och unik kunskap om både universum och livet på jorden. Forskning baserad på satellitdata om tillståndet på marken, i haven och i atmosfären är helt avgörande för att förstå och hantera den komplexa värld vi lever i. Inte minst när det kommer till de globala klimat- och miljöutmaningen vi nu står inför och dess effekter.

Rymden och rymdresor driver vetenskapen mot det okända och skapar förutsättningar som vi aldrig kunnat föreställa oss. Detta gör det omöjliga möjligt och det okända känt. Rymden är inte bara en fantastik forskningsmiljö, där allting bokstavligen ställs på ända – utan är även en inspiratör i sin egen rätt.

Detta är också bakgrunden till att regeringen valde att gå samman med näringslivet när chansen gavs för att samfinansiera och där igenom säkra Wandts plats som projektastronaut. Detta har varit helt avgörande.

Rymden fascinerar människan och har alltid så gjort. Men i vår samtid blir det lätt så att himlavalvet inordnas i ett naturvetenskapligt hörn i samhällsdebatten. Jag erkänna att jag är medskyldig till detta. Men lyfter vi blicken och öppnar sinnet ser vi rymdens ständiga närvaro. Det finns nog få som är verksam inom teologi, litteratur eller kulturen som inte har universum som en del av sitt skapande och tänkande. För barn är det stora okända ovan oss ingången till de första djupa tankarna. Vem har inte sett upp mot natthimlen och undrat om det finns liv därute bland stjärnorna?

En astronaut är också en inspiratör och en förebild – inte minst för många unga tjejer och killar i den kommande generationen av ingenjörer och naturvetare. Många yrkesfält har givna förebilder, men för naturvetenskapen utgör astronauter något unikt och det ska inte underskattas. Detta stämmer även in i regeringens arbete med att för första gången ta fram en nationell stem- strategi (science, technology, engineering, and mathematics), som sträcker sig från förskolan via akademi och forskning till näringslivet. Strategin ska på sikt både säkerställa framtidens arbetskraft och de idéer som krävs för att ingenjörslandet Sverige ska fortsätta att stå sig starkt även i framtiden.

Marcus Wandts uppdrag ska också ses som en del av Sveriges stärkta ambitioner som forsknings- och rymdnation. Sverige är ett litet land, men med en ambitiös agenda. Som första land i EU kommer utbyggnaden av rymdbasen Esrange i Kiruna medföra möjligheten till uppsändning av satelliter från fartlandseuropa. Det kommer att vara ett mycket viktigt bidrag till Sveriges och Europas oberoende tillträde till rymden, något som med den förändrade omvärldssituationen och den geopolitiska utvecklingen kommer att behövas mer än någonsin.

Detta är också bakgrunden till att regeringen valde att gå samman med näringslivet när chansen gavs för att samfinansiera och där igenom säkra Wandts plats som projektastronaut. Detta har varit helt avgörande, inte bara för finansieringen utan också att Saab har stöttat och tillhandahållit sin chefstestpilot till detta uppdrag. Utan det stödet vore denna resa inte möjlig. 

Samarbetet med näringslivet går även längre, då uppsändningen sker på uppdrag av europeiska rymdorganisationen Esa genom företaget Axiom space med utrustning från Space X. Kommersialiseringen av rymdresor är för vissa kontroversiell, men för oss är det en börja på framtiden.

Sverige ambition med fortsatta rymdresor och att stärka sin position som rymdnation har flera motiv, men allt handlar om att säkra en bättre framtid för vårt land och hela planeten. Rymdens oändlighet ställer alltid fler frågor än vad den ger svar, det är detta som driver forskningen framåt och får oss människor att vara just människor.

Detta är en stor dag för oss som land och vi önskar Marcus Wandt och de övriga besättningsmedlemmarna stort lycka till med de experiment och uppdrag de ska utföra under sin rymdresa.

Mats Persson (L), rymd och utbildningsminister

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.