DEBATT

”Stärk fordonsindustrin i EU – vi riskerar att tappa till USA och Kina”

Bilfabrik med bilchassin på rad.
En Geely-fabrik i Taiyuan, i Shanxi-provinsen i norra Kina.

DEBATT. EU har allt för stort fokus på den inre marknaden. Tillsammans med fastlåsningar i teknik och system kan det missgynna europeisk fordonsindustri gentemot USA och Kina, skriver Fordonskomponentgruppen, FKG.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Det krävs ett rejält omtag med en tydlig och expansiv industriell strategi som stärker hela det europeiska ekosystemet och som gör det fortsatt intressant att investera, utveckla och tillverka framför allt personbilar i. Annars riskerar EU att köras om av USA samtidigt som Kina ligger i en död vinkel nu när den gröna omställningen accelererar. 

Automotive är en global industri. Där bilar tillverkas finns det antingen en tillväxtmarknad eller så förenas parametrarna industriell förmåga med priset för dem. Helst ska det vara både och. 

Prognosen är att en miljon person- och lätta transportbilar tillverkade i Kina kommer att säljas inom EU 2023. Volymen motsvarar tre Torslanda-fabriker.

Det finns även klara samband mellan högförädlad industri, välståndsskapande ekonomisk tillväxt och gemensam välfärd. 

Allt fler kinesiska märken tar sig in på Europamarknaden. Prognosen är att en miljon person- och lätta transportbilar tillverkade i Kina kommer att säljas inom EU 2023. Volymen motsvarar tre Torslanda-fabriker.

Volvo Cars allra senaste modell Volvo EX30 och dess Geely-syskon Zeekr X är båda exempel på projekt med ”svenskt dna” som har realiserats till fordon i Kina.

Allt färre småbilar tillverkas inom EU, men de som ändå gör det, eller i angränsande länder med frihandelsavtal, har högre förädlingsvärde. 

I nuläget är det 26 batterifabriker under uppbyggnad inom EU, varav tre i Sverige.  Det går dock inte att tillverka batterier av framtida generationer i någon av dessa fabriker, som batterier med högre energitäthet eller batterier med fast elektrolyt, så kallade solid-state-batterier. Generellt ligger EU efter när det kommer till forskning inom batteriteknik. Dock kan vi glädjas åt att vi i Sverige har företag som är världsledande inom infrastruktur för elektromobilitet. 

Tunga fordon har delvis motsvarande utveckling, men det är business-to-business, laddade varumärken, högre förädlingsvärden, högre prisbild och stora skillnader mellan marknader. Lastbilsindustrins megatrend är konsolidering där de globala jättarna samlar lokala varumärken i sina portföljer.

Således är den marknaden inte lika lättrörlig som marknaden för personbilar och lätta lastbilar. Försvinner mer tillverkning från EU är risken stor att forskningen kommer drabbas i nästa steg. Det skulle vara negativt i denna omställningstid. 

Nationellt har vi Volvo Cars som med sin huvudägare, Geely, driver fordons- och mobilitets-utveckling för Volvo Cars och Polestar samt genom utvecklingsbolaget Cevt. Volvo Cars har ett omfattande investeringsprogram i Sverige, men hur länge kommer det att vara intressant att tillverka en bil här eller ens inom EU? 

Vi vill åter lyfta de fordonsindustriella frågorna såväl nationellt som inom EU. Svenska politiker behöver lyssna mer på industrin. 

Men framför allt är detta, sammantaget, en EU-fråga eftersom europeisk fordonsindustri är ett helt ekosystem. EU måste bli mer investeringsvänligt och proaktivt för att bygga konkurrenskraft mot de båda polerna USA och Kina i stället för att reaktivt, genom regleringar, skapa en egen EU-bubbla. 

Risken finns att EU tappar tempo eftersom det är val till Europarlamentet nästa år, men låt inte detta bli en låsning som innebär ytterligare förlorad mark i detta globala race. 

Branschorganisationen FKG representerar fordonsindustrins leverantörer, som med sina 1 000 företag och cirka 100 000 anställda är en av landets största industrisektorer. Vi jobbar för leverantörernas fortsatta konkurrenskraft, vilket under 2023 innebär fokus på följande områden: 

• SME-företagens villkor och förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt. 

• Omställning. Öka förmågan att delta i omställningen till ny, hållbar, teknik och krav med den. 

• Kompetens. Ny teknik ställer nya krav på kunskap och förmåga. 

• Närproducerat. I bakvattnet av pandemi och störningar i logistikkedjan växer betydelsen av detta. 

På FKG har vi har också ett antal andra industripolitiska frågor på vår agenda för att driva på den nyindustrialisering och dess möjligheter som omställningen av våra mobilitets- och transportsystem bjuder. De är till fördel för Sverige och EU. 

Våra politiker, enade genom EU, har med rätta vidtagit tillfälliga åtgärder för att förbättra konkurrenskraften för EU:s batteriförsörjningskedja och viss mån även för halvledarproduktion, men det finns mer än ett hjärta som slår.

Därför måste frågan om en aktiv industripolitik åter upp på den politiska agendan. Det går inte att hela tiden ägna stora delar av debatten åt frågor som ett 20,54-procentsparti driver. Att vi har en innovationsdriven högförädlade industri är en grundsten för vår gemensamma välfärd.

Det vi har byggt upp under decennier är värt så mycket mer än den totala nonchalans på industrifrågor som finns i dag.

Peter Bryntesson, vd FKG, Fordonskomponentgruppen.
Peter Bryntesson, vd FKG, Fordonskomponentgruppen.
Martin Lidén, ordförande FKG, Fordonskomponentgruppen.
Martin Lidén, ordförande FKG, Fordonskomponentgruppen.

Peter Bryntesson, vd FKG

Martin Lidén, ordförande FKG 

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.