DEBATT

”Främja entreprenörskap – endast det skapar välståndet i Sverige”

Svenska spelstudion Mojang blev känd världen över med spelet Minecraft. Företaget såldes till Microsoft 2014 men har kvar huvudkontoret i Stockholm. Bilden är från eventet Xbox E3, 2015.
Svenska spelstudion Mojang blev känd världen över med spelet Minecraft. Företaget såldes till Microsoft 2014 men har kvar huvudkontoret i Stockholm. Bilden är från eventet Xbox E3, 2015.

DEBATT. I en snabbt föränderlig omvärld är det bara entreprenörskapet som kan säkerställa fortsatt ekonomiskt och socialt välstånd. Och det behövs politiskt ledarskap för att ge rätt förutsättningar, skriver sju forskare.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

I början av 1990-talet var entreprenörskap ett föga använt begrepp. Det förknippades heller inte med något positivt, snarare med ljusskygga individer som ägnade sig åt skattefiffel eller andra klandervärda aktiviteter. Mycket har ändrats sedan dess. Det är numera en allmänt spridd uppfattning att entreprenörskap, företagande och företagstillväxt är grunden för ekonomisk utveckling och ekonomiskt välstånd.

Företag som Mojang, Klarna och Spotify har visat att det är möjligt för ett litet land som Sverige att ta täten i nya branscher och Sverige ligger långt fram med nya lovande företag inom miljöområdet.

Det är bara entreprenörskap, oavsett om det handlar om nystartade företag eller utveckling av företag med redan etablerade verksamheter, som skapar nya arbetstillfällen och ser till att behålla och utveckla befintliga.

Samtidigt har diskussionen om entreprenörskapets centrala betydelse tappat kraft. Det kan ses som en del av en utveckling där debatten kring vilken ekonomisk politik som befrämjar förnyelse och jobbskapande har trängts undan av andra i sig viktiga frågor. Frågor som integration, brottslighet, vårdkrisen – och nu senast – rusande energipriser.

Ändå vet vi att just entreprenörskapet är avgörande för att komma till rätta med många av problemen vi nu brottas med. Det är bara entreprenörskap, oavsett om det handlar om nystartade företag eller utveckling av företag med redan etablerade verksamheter, som skapar nya arbetstillfällen och ser till att behålla och utveckla befintliga. I en snabbt föränderlig omvärld är det bara entreprenörskapet som kan säkerställa fortsatt ekonomiskt och socialt välstånd. Och det behövs politiskt ledarskap som understryker vikten av företagande och förnyelse för att dagens trender ska kunna brytas.

Professor Per Davidsson har fått utmärkelsen Global Award for Entrepreneurship för 2023 och får ta emot en prissumma på cirka en miljon kronor.
Professor Per Davidsson har fått utmärkelsen Global Award for Entrepreneurship för 2023 och får ta emot en prissumma på cirka en miljon kronor.

Per Davidsson har gjort en pionjärinsats med att synliggöra hur entreprenörskapet kan bidra till en policydiskussion som återigen understryker företagandets och entreprenörskapets centrala roll i en sund och dynamisk ekonomi. Han är 2023 års mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research, världens ledande forskarpris om entreprenörskap.

Efter att ursprungligen varit professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, blev Per Davidsson 2004 professor i entreprenörskap vid Queensland University of Technology i Australien. Han har dock hela tiden uppehållit sin professur i Jönköping.

Nu är det är förvisso inte staten som ska stå för entreprenörskapet, men det är staten och dess myndigheter som skapar de ramar inom vilka entreprenörer och företag verkar.

Vi menar att följande punkter bör sättas högst på agendan:

1. Att entreprenörskap och företagande åter ges en framträdande roll i den ekonomisk-politiska debatten. Att man helt enkelt från politiskt håll visar ledarskap och signalerar ambitionen att Sverige behåller sin position som ett föregångsland såväl ekonomiskt som socialt och välståndsmässigt.

2. Att satsningar som underlättar startandet av nya företag intensifieras och att det skapas goda förutsättningar för att företag av alla storlekar ska kunna utveckla sin verksamhet. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden och ett fortsatt bostadsbyggande är avgörande för att företag ska kunna hitta rätt kompetens när de behöver den.

3. Att betydande satsningar görs för att förstärka Sveriges position inom utbildning och forskning. Entreprenörskapet förutsätter att någon vill och kan förverkliga sin idé, och i ett litet land som Sverige kan det snabbt bli aktuellt att expandera internationellt. Vare sig det handlar om studenter eller forskare som vill nyttiggöra sin forskning är känslan av att ligga i utvecklingens framkant avgörande för att sådana satsningar ska komma till stånd.

Låt årets Global Award for Entrepreneurship Research bli startskottet för en utveckling där Sverige med sitt entreprenörskap åter visar vägen ekonomiskt, socialt och välståndsmässigt.

Martin Andersson, professor, Blekinge Tekniska Högskola

Magnus Henrekson, professor, Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Sarah Jack, professor, Handelshögskolani Stockholm

Mikael Stenkula, docent, IFN

Karin Thorburn, professor, Norwegian School of Economics

Caroline Wigren-Kristoferson, professor, Malmö universitet

Ivo Zander, professor, Uppsala universitet

Artikelförfattarna utgör priskommittén för Global Award.

Global Award for Entrepreneurship Research har utdelats årligen sedan 1996. Priset består av en prissumma på 100 000 euro och statyetten ”Guds hand” av Carl Milles. Priset ägs gemensamt av Entreprenörskapsforum och Institutet för Näringslivsforskning.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.