Opinion

”Framtidens elsystem behöver mer flexibilitet – nu krävs politiska insatser”

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi Foto: Svensk Vindenergi
Johanna Lakso, Power Circle. Foto: Power Circle
Anna Werner, vd Svensk Solenergi. Foto: Jann Lipka

DEBATT. Flexibilitet i elnätet, som laddstationer och vätgaslager, är långt mycket större än Svenska kraftnäts efterfrågade behov de närmaste åren, visar en ny kartläggning. Vi uppmanar nu politiken att ta ansvar och ta bort hindren för att Sverige ska kunna förverkliga denna potential skriver, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Power Circle.

Industrin och transporter står för två tredjedelar av Sveriges utsläpp, därför har de båda sektorerna påbörjat en kraftfull omställning som bygger på att de elektrifieras. Denna omställning kommer leda till att Sveriges elanvändning dubbleras till år 2040. Landets elsystem behöver utvecklas, och både elnät och elproduktion behöver byggas ut, för att möta den kraftigt ökade efterfrågan på el.

Vårt framtida elsystem kommer ha en större andel elproduktion från sol- och vindkraft, och det finns i dag en oro för att stabiliteten i elsystemet då minskar. Flexibel elanvändning och energilagring kan snabbt och resurseffektivt bidra till att skapa ett stabilt och planerbart elsystem – oavsett kraftproduktionsslag.

Prova Ny Teknik – 149 kr
för tre månader


Tillgång till alla låsta artiklar, fördjupande kompendier,
premiumnyhetsbrev, samt e-tidningen.Kom igång nu →


Förnyas till 299 kr/mån efter din provperiod. Ingen bindningstid. Avsluta enkelt.
Gäller endast nya prenumeranter.Är du medlem i Sveriges Ingenjörer?

Aktivera ditt konto här