DEBATT

S: ”En ny strategi för försvarsmaterial skulle stärka svensk produktion och export”

Uppgraderade HMS Uppland, 2022.
Uppgraderade HMS Uppland, 2022.

DEBATT. Vi vill se ytterligare en svensk ubåt och arbetet med nästa generations svenska stridsflyg måste börja nu, skriver Markus Selin (S), riksdagsledamot.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Vi socialdemokrater har nu lämnat in vår riksdagsmotion kring Sveriges försvar. Vi går till fortsatt offensiv, Sveriges försvarsbudget ökar med 27 miljarder, anslagen till det militära försvaret utgör nu över 119 miljarder kronor och når Natos 2-procentmål av BNP för försvarsutgifter. Våra förslag täcker 33 sidor och rymmer 61 olika yrkanden om stärkt militärt och civilt försvar.

Vi utgår ifrån ett mer allvarligt världsläge. Ryssland bedriver ett orättfärdigt krig mot Ukraina och vi kommer att dimensionera vårt försvar efter Rysslands förmåga för lång tid framöver. Sverige är ett ingenjörsland, en kunskapsnation och vi socialdemokrater bejakar både ett starkare försvar, en teknikutveckling och fler jobb i hela landet. Mer än en tredjedel av våra yrkanden handlar därför om ny teknik och teknikutveckling.

Från ax till limpa vill vi bland annat se en ny försvarsmaterielstrategi, förkorta ledtiderna kring materialanskaffning, se effektivare beställningar och öka tillgången till ammunition. Försvarsmaterielstrategin, rätt planlagd och i samråd med industrin, kommer att stärka svensk produktion, forskning och export. 

Stridsflyg, undervattensteknologi, krypto och sensorer är väsentliga nationella säkerhetsintressen varför inflytandet över dessa behöver säkras. Riksdagen bör nu även räkna in ammunition som ett sådant intresse.

Vi vill se ytterligare en svensk ubåt och arbetet med nästa generations svenska stridsflyg måste börja nu. En översyn och förstärkning av svenskt luftförsvar är nödvändig och vi betonar behovet av långräckviddig förmåga.

Nationellt cybersäkerhetscenter öppnades i slutet av 2020 av den dåvarande S-ledda regeringen och resurser tillsattes för att stärka vårt cyberförsvar. Sverige kan och bör vara ledande i cyberförsvar, från cybersäkerhet kring offentlig sektor till en nationell strategi för global cyberpolitik för beslutsfattande. 

Vi behöver även ta kontroll över säkerhetskänslig information vilket även innefattar hur den säkras och förvaras kontra molntjänster och servrar. Vi behöver utveckla strategierna för svensk signalspaning liksom Sverige som rymdnation.

Beredskapen i transport- och energisektorn behöver öka, vi vill se VMA i mobiltelefoner och en ny myndighet för utveckling och uppföljning av näringslivets beredskapsförberedelser.

Regeringen bör snarast initiera en analys av artificiell intelligens och dess inverkan, hur tekniken bäst kan användas samt utmaningar. För ett högteknologiskt industriland som Sverige finns här goda möjligheter att ligga i framkant. 

Kompetensen inom försvarsindustrin har stor inverkan på övrigt näringsliv och får aldrig slumpas bort. Stridsflyg, undervattensteknologi, krypto och sensorer är väsentliga nationella säkerhetsintressen varför inflytandet över dessa behöver säkras. Riksdagen bör nu även räkna in ammunition som ett sådant intresse.

Markus Selin (S), riksdagsledamot.
Markus Selin (S), riksdagsledamot.

Under våra senaste åtta år i regeringsställning gjorde vi socialdemokrater kraftiga omställningar av Sveriges totalförsvar: en lång tids nedskärningar bröts, mängder av satsningar gjordes för folkligt förankrat totalförsvar, vi ställde om till försvar av Sverige, försvarsanslagen ökade med mer än 85 procent och betydande samarbetsavtal ingicks med andra länder. 

SD:s och M-KD-L-regeringens tafflighet med Nato-processen har såklart inte varit Sverige till gagn. Tydligt är dock att alla dessa samarbetsavtal genom S-ledda regeringar, ett 30-tal, gjorde både Sverige tryggare och en smidig Nato-process tänkbar.

Sverige blir tryggare i Nato och Nato stärks med Sveriges anslutning. Försvaret av Sverige börjar och slutar dock i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta utveckla ett robust, högteknologiskt, effektivt och folkligt förankrat totalförsvar.

Markus Selin, (S) riksdagsledamot, suppleant i försvarsutskottet, civilingenjör och civilekonom

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.