DEBATT

”Onödiga hinder står i vägen för elektrifieringen av transporterna”

Scania 25P 6x2, en elektrisk tippbil som används för malmtransport i Boliden.
Scania 25P 6x2, en elektrisk tippbil som används för malmtransport i Boliden.

DEBATT. Det är hög tid att undanröja hinder och bana väg för storskalig elektrifiering och automatisering av transportsektorn. Ny teknik kan sänka utsläppen samtidigt som infrastrukturen nyttjas effektivare och affärsmöjligheter skapas, skriver Svenskt Näringsliv.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Transporter är nödvändiga för näringslivet, inte minst för Sveriges export av utsläppseffektiva varor och tjänster som bidrar till globalt minskade utsläpp. Samtidigt har transporter i dag ofta en baksida med klimat- och miljöpåverkan. 

Med rätt förutsättningar kan omställningen accelerera här i Sverige, men tar vi inte chansen riskerar vi i stället att gå miste om investeringar.

Senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av koldioxid vara noll. Transportsektorn står i dag för cirka en tredjedel av utsläppen, utsläpp som behöver minska kraftigt för att i princip upphöra. Redan till år 2030 finns höga krav från EU, som berör transportsektorns omställning. Det är en stor utmaning, men den måste lösas.

Det räcker inte endast med utbyggd elförsörjning. För att få fart på elektrifiering och automatisering måste politiken skyndsamt hantera administrativa utmaningar. På olika sätt riskerar dessa hinder att fördröja utvecklingen.

Sverige har möjlighet att leda arbetet med hållbar utveckling genom att visa att stärkt välstånd och folklig förankring kan gå hand i hand med utsläppsminskningar och miljöhänsyn. För att nå dit behövs bland annat nya affärsmodeller för delningstjänster, kostnadseffektiva styrmedel som minskar användningen av fossila bränslen och effektivare transportflöden.

Men framför allt behövs en strategi för att växla över från fossildrivna fordon till fossilfria.

Svenskt Näringsliv har i en ny rapport kartlagt och analyserat hinder och utmaningar för elektrifiering och automatisering av transportsektorn

Nu presenterar vi 17 skarpa förslag inom fyra områden där politiken behöver agera.

1. Otillräcklig kapacitet och effekt i elnätet försvårar utbyggnationen av laddinfrastruktur

Det behövs tillräcklig kapacitet och effekt i elnätet i hela landet. Tillgänglig laddinfrastruktur är en förutsättning för att företag ska våga investera i eldrivna fordon.

2. Lagar och bestämmelser behöver ses över för att påskynda elektrifieringen 

Regelverk måste hänga med och vara ändamålsenliga för inte i onödan hindra nya affärsmodeller. Det handlar till exempel om en översyn av kör- och vilotider för chaufförer, trängselskattens utformning och regler för nattleveranser i tätorter.

3. Effektivare processer och styrmedel 

Myndigheternas prioritering påverkar elektrifieringen – rådighet över åtgärder inom infrastruktur, elnät och digitalisering är i dag delat mellan flera olika myndigheter. Samordningen mellan dessa myndigheter behöver fungera bättre. Parallellt bör bygglovsprocesser och subventioner för laddinfrastruktur ses över för att bli mer effektiva. 

4. Främja automatisering genom stöttande infrastruktur och tydlig mandatfördelning 

Automatisering i trafiken är ett samspel mellan fordon och infrastruktur. Regeringen kan påskynda utvecklingen genom att exempelvis underlätta för utbyggnationen av nödvändig digital infrastruktur, delning av data inom järnvägen samt planera för introduktionen av drönare i luftrummet.

Politiken har ett stort ansvar för att underlätta för omställningen, men inte ensamt. Sverige behöver mer fossilfri el, och regeringens fokus på elförsörjning i klimathandlingsplanen är välkommet.

Men det räcker inte endast med utbyggd elförsörjning. För att få fart på elektrifiering och automatisering måste politiken skyndsamt hantera administrativa utmaningar. På olika sätt riskerar dessa hinder att fördröja utvecklingen, och därmed omställningen, om de inte bemöts. 

Nils Paul, expert infrastruktur på Svenskt Näringsliv.
Nils Paul, expert infrastruktur på Svenskt Näringsliv.
Madeleine Svenberg, expert klimatpolicy på Svenskt Näringsliv.
Madeleine Svenberg, expert klimatpolicy på Svenskt Näringsliv.

Utvecklingen av ett hållbart och effektivt transportsystem behöver fortskrida. I vågskålen ligger minskad klimatpåverkan, stärkt konkurrenskraft och affärsmöjligheter för företag som investerar i ny teknik och produktutveckling.

Givet transporternas centrala betydelse för ekonomin är det på sikt det svenska välståndet som hotas om vi misslyckas.

Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv

Madeleine Svenberg, expert klimatpolicy Svenskt Näringsliv

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.