DEBATT

”Återstarta Robotlyftet – företag behöver stöd för omställning”

Industrirobot från ABB. Statliga satsningen Robotlyftet pågick 2018-2021.
Industrirobot från ABB. Statliga satsningen Robotlyftet pågick 2018-2021.

DEBATT. Små och medelstora industriföretag behöver investera i ny, grön teknik och mer automation. Nu måste regeringen gå in med ekonomiska medel och styrning, skriver sex svenska tillverkningsföretag som fick stöd av tidigare satsningen Robotlyftet.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Svensk tillverkningsindustri står inför en avgörande omställning mot en mer miljövänlig och hållbar framtid.

Enligt Word Economic Forum så kan 70 procent av hållbarhetsmålen i agenda 2030 uppnås genom digitalisering och automation. Tekniken minskar miljöpåverkan, ökar produktiviteten och säkerställer svenska jobb.

Tillverkningsindustrins andel av Sveriges bnp har stabiliserats på 20 procent, totalt sysselsätter industrin omkring 800 000 personer, när såväl direkt som indirekt sysselsättning räknas. Ryggraden inom tillverkningsindustrin utgörs av små och medelstora företag som även står för merparten av alla anställda inom denna sektor. Företagen är kreativa källor till innovationer som även gynnar de större företagen.

Vi uppmanar därför regeringen att återstarta åtgärdsprogram som uppmuntrar och stöder industrin att investera i ny teknik, vilket är nödvändigt för att snabba på omställningen.

Det är nu nödvändigt att staten tar ledningen och tydligt pekar ut den kurs vi bör följa. Strategin måste vara långsiktig, med kraftfulla åtgärdsprogram som främjar klimatomställningen och stärker industrins globala konkurrenskraft – en strategi utan finansiering blir lätt en ”papperstiger”. Här bör Sverige utnyttja de utökade möjligheter till statliga stöd som erbjuds av EU:s nya industripolitik.

Många mindre och medelstora tillverkningsföretag står inför utmaningen att implementera ny teknik och utveckla sina verksamheter men kompetensförsörjning och resursbrister utgör ett stort hinder i dag.

Därför behövs initiativ som främjar kunskapsspridning och kompetensutveckling i företagen. För att stödja företagen är det också önskvärt med någon form av lärlingsutbildning där automationsteknik utgör en viktig komponent. Utöver detta behövs även en säker energiförsörjning och ett effektivt transportsystem.

För att attrahera medarbetare måste vi som arbetsgivare erbjuda långsiktigt hållbara arbetsmodeller. En hög automationsgrad leder till bättre ergonomi och skapar en trygg arbetsmiljö som ökar möjligheterna att behålla och attrahera personal. Här spelar industrirobotar och automation en central roll där människor får mer kvalificerade uppgifter medan robotar tar hand om tunga och monotona arbetsmoment.

Inget av våra sex företag har minskat personalstyrkan till följd av automatisering. Några företag har ökat sin omsättning genom ökad konkurrenskraft och har även anställt mer personal. 

Vi representerar sex tillverkningsföretag som med hjälp av Tillväxtverkets stödprogram Robotlyftet har stärkt vår tekniska kompetens och ökat vår tekniska mognadsgrad. Vi har fått ovärderlig hjälp med att analysera tekniska och ekonomiska aspekter av automationslösningar i våra produktionsprocesser vilket har påskyndat nödvändiga investeringar. 

Vi vet att drygt 200 företag fått samma hjälp men programmet är nu avslutat trots att det finns ytterligare tusentals företag som behöver stödinsatser för sin omställning.

Vi måste utnyttja de möjligheter som ny teknik, automation och ai erbjuder. Annars riskerar vi att förlora jobb till andra länder. Det är viktigt att behålla instegsjobb i Sverige och ge människor möjlighet att utvecklas från enklare arbetsuppgifter till mer avancerade roller. Sverige har en lång historia som industrination och det är av yttersta vikt att fortsätta på den vägen och stärka den svenska tillverkningsindustrin och positionera Sverige som ett produktionsland i framkant.

Vi som företag behöver en del hjälp, får vi den hjälpen lovar vi att växa och leverera jobb åt många. Jobb som utvecklar människor och inte sliter ut dem. 

Våra sex företag är redan på god väg att introducera digitalisering och automation i vår verksamhet, men många av våra industrikollegor behöver fortsatt tekniskt stöd för att komma igång. Vi uppmanar därför regeringen att återstarta åtgärdsprogram som uppmuntrar och stöder industrin att investera i ny teknik, vilket är nödvändigt för att snabba på omställningen och stärka den svenska tillverkningsindustrins globala konkurrenskraft 

Fredrik Gordon, vd, Svarvmekano AB.
Fredrik Gordon, vd, Svarvmekano AB.
Jerry Olsson, kvalitets- och produktionstekniskchef, Skandia Elevator AB.
Jerry Olsson, kvalitets- och produktionstekniskchef, Skandia Elevator AB.
Carl Ottosson, vd, Norrebo Träindustri AB.
Carl Ottosson, vd, Norrebo Träindustri AB.
Henrik Stridh, vd, Äppelriket AB.
Henrik Stridh, vd, Äppelriket AB.
Peter Ternerot, vd, AMAB Hydraul AB.
Peter Ternerot, vd, AMAB Hydraul AB.
Mikael Vetterskog, vd, Fårbo Mekaniska AB.
Mikael Vetterskog, vd, Fårbo Mekaniska AB.

Fredrik Gordon, vd, Svarvmekano AB 

Jerry Olsson, kvalitets- och produktionstekniskchef, Skandia Elevator AB

Carl Ottosson, vd, Norrebo Träindustri AB 

Henrik Stridh, vd, Äppelriket AB

Peter Ternerot, vd, AMAB Hydraul AB 

Mikael Vetterskog, vd, Fårbo Mekaniska AB 

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.