DEBATT

”Låt Östersjökabeln bli en väckarklocka – digital infrastruktur behöver ett beredskapslyft”

Försvarsmaktens fartyg HMS Belos har undersökt botten vid den skadade kabeln mellan Sverige och Estland.
Försvarsmaktens fartyg HMS Belos har undersökt botten vid den skadade kabeln mellan Sverige och Estland.

DEBATT. En avklippt kabel är en potentiellt effektiv krigsföring. Det kostar lite, är svårt att bevisa skuld i, och kan ha en potentiellt enormt stor påverkan på hela det svenska samhället. Vi behöver agera nu för att bygga upp vår motståndskraft, skriver åtta representanter för svenska techbolag.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Nyligen fick vi reda på att en skada har skett på en av de kommunikationskablar som går mellan Estland och Sverige. Och förra året utredde fransk polis ett möjligt sabotage kopplat till avklippta fiberkablar i Medelhavet.

Dessa digitala motorvägar är med andra ord väldigt sårbara. Samtidigt är vi helt beroende av dem för att få tillgång till kommunikation, information och andra tjänster och data som lagras i Europa eller andra delar av världen, och som gör att vårt digitaliserade samhälle fungerar.

Även om någon skyldig ännu inte är identifierad i det färska exemplet är denna typ av attacker mot digital infrastruktur inget som någon förvånas över. Snarare är det exakt den typ av hybrida attacker som Försvarsmakten har varnat för. Exempelvis uttalade sig marinchefen Ewa Skoog Haslum om just risken för undervattensattacker från Ryssland mot kritisk infrastruktur i en intervju tidigare i år.

Men i vårt digitaliserade samhälle fattas det en diskussion och en strategi för hur vi ska möta denna form av hybridkrigföring. Med andra ord, hur vi ska bygga en motståndskraftig digital infrastruktur som gör att vårt samhälle fortsätter att fungera – även om kommunikationskablar saboteras. På samma sätt som skyddsrum nu ses över runt om landet behövs det därför ett beredskapslyft kring digital infrastruktur.

Finansdepartementet har delvis berört problemet då de tidigare i år ställt frågor till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om just dagens och framtidens konnektivitetsutmaningar. FOI pekar i sitt svar på att ”den höga graden av digitalisering innebär att Sverige numera är helt beroende av digital infrastruktur för att samhället ska fungera” och på behovet av en ”robust och säker digital infrastruktur” i ”såväl fredstid som totalförsvarsperspektiv”.

Men det räcker inte att peka på problemen, vi behöver agera nu för att bygga upp vår motståndskraft.

Precis som i den senaste försvarsbudgeten som innehåller historiskt stora satsningar för att stärka Sveriges försvar och säkerhet skulle ett liknande lyft behövas inom det digitala området, och det med samma syfte.

Den utmaning som består är att en stor del av den digitala infrastrukturen där vår data lagras inte är svensk eller europeisk. Data och information ligger inte sällan lagrad i datacenter utanför våra landsgränser, eller i servrar som ägs av företag i tredje land och således styrs av det landets lagar. Det är därför en avklippt kabel är en potentiellt effektiv krigsföring. Det kostar lite, är svårt att bevisa skuld i, och kan ha en potentiellt enormt stor påverkan på hela det svenska samhället.

Problemet är inte bara svenskt. Precis som när det kommer till mineral, halvledare och energi, har vi i Europa även inom det digitala området ett starkt beroende av produkter och tjänster från tredje land. Det har även Bryssel identifierat och EU har under flera år pekat på vikten av en gemensam agenda för att öka Europas självförsörjningsgrad inom det digitala området. Men tyvärr sker inga stora framsteg på området, och i takt med att vi ser fler liknande attacker så ökar hela tiden risken i samhället.

André Catry, teknikchef och medgrundare C-Resiliens.
André Catry, teknikchef och medgrundare C-Resiliens.
Fredric Wallsten, vd Safespring.
Fredric Wallsten, vd Safespring.
Jim Johansson, vd Cleura.
Jim Johansson, vd Cleura.
John Vestberg, vd Clavister.
John Vestberg, vd Clavister.
Stefan Andersson, vd Binero.
Stefan Andersson, vd Binero.
Fredrik Svensson, medgrundare Redpill Linpro.
Fredrik Svensson, medgrundare Redpill Linpro.
Johan Christenson, grundare Cleura,
Johan Christenson, grundare Cleura,
Johan Tordsson, vd och medgrundare Elastisys.
Johan Tordsson, vd och medgrundare Elastisys.

Sveriges regering behöver därför ta ett krafttag om utvecklingen av digital infrastruktur. Precis som i den senaste försvarsbudgeten som innehåller historiskt stora satsningar för att stärka Sveriges försvar och säkerhet skulle ett liknande lyft behövas inom det digitala området, och det med samma syfte.

En satsning på digital infrastruktur skulle dessutom skapa förutsättningar för att använda all den techkompetens som finns i Sverige bland både myndigheter och företag och därmed även bidra till ökat svenskt företagande, innovation och sysselsättning.

Johan Christenson, grundare Cleura

André Catry, teknikchef och medgrundare C-Resiliens AB 

John Vestberg, vd Clavister

Fredrik Svensson, medgrundare Redpill Linpro

Jim Johansson, vd Cleura

Fredric Wallsten, vd Safespring

Johan Tordsson, vd och medgrundare Elastisys

Stefan Anderson, vd Binero

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.