Nyteknik – fakturainformation

Allmänna villkor faktura och betalkort

Allmänna villkor faktura och betalkort.

Det här avtalet reglerar köp genom faktura som genomförs av konsumenter hos Ny Teknik News AB. För köpet gäller följande allmänna villkor ("Allmänna villkor").

1. PARTER

Parter i avtalet är Ny Teknik News AB, organisationsnummer 559034-8594, Box 6323, 102 35 STOCKHOLM (”Handlaren”) och personen som har beviljats köp genom faktura (”Köparen” eller ”du”).

Handlaren samarbetar med Paynova AB ("Paynova") för att hantera fakturabetalning och administration kring fakturan och betalningar. Paynovas roll är uteslutande att tillhandahålla betaltjänster till Handlaren enligt avtal som ingåtts mellan Paynova och Handlaren. Paynova är inte part i avtalet och något avtalsförhållande mellan Paynova och Köparen uppstår inte i anledning av avtalet. Paynova tar inte över Handlarens betalningskrav mot Köparen för de varor, tjänster eller resor som Köparen har köpt.

2. BETALNINGSVILLKOR & AVGIFT

Betalningstid vid köp mot faktura är 14 dagar från fakturans datum. Fakturan skickas ut digitalt i samband med ditt köp till den e- postadress som du lämnat vid köpet. Betalning skall ske till på fakturan angivet kontonummer. En fakturaavgift debiteras enligt vid var tid gällande villkor. Den vid var tid gällande faktureringsavgiften visas i samband med din beställning.

Om du inte har fått din faktura pga. felaktigt angiven e-postadress eller har tappat bort den påverkar detta inte ditt betalningsansvar. Du är i dessa fall ansvarig för att kontakta Handlarens kundtjänst eller logga in på minafakturor.affarsvarlden.se för att få tillgång till betalningsuppgifterna.

3. UTEBLIVEN BETALNING

Vid utebliven eller för sen betalning äger Handlaren rätt att debitera en påminnelseavgift om maximalt 60 kr, aviseringsavgift om maximalt 29 kr samt dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande referensränta ökad med 24,00 procentenheter från förfallodatum.

Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Vid utebliven betalning äger Handlaren även rätt att makulera produkter och tjänster som omfattas av köpet, varvid fakturabeloppet ska minskas i motsvarande mån.

4. KREDITUPPLYSNING

Vid köptillfället görs en kreditprövning som kan innebära att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen skickas då till dig per post. Handlaren äger ensidigt rätt att neka köp genom fakturabetalning. Denna typ av kreditupplysning påverkar inte köparens kreditvärdighet, då vi bara försäkrar oss om att denne ej har betalningsanmärkningar.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du väljer att betala ditt köp mot faktura innebär det att Handlaren och Paynova kommer att behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer att behandlas för att administrera ditt fakturaköp, inklusive genomföra kreditriskanalys och i övrigt på det sätt som beskrivs i ”Information om personuppgiftsbehandling”. I informationen beskrivs även dina rättigheter i förhållande till Handlaren och Paynova och kontaktuppgifter för frågor om behandling av personuppgifter.

6. BETALNINGSALTERNATIV

Vid betalning med konto eller betalkort kan du som kund känna dig trygg med att dina uppgifter inte hamnar i orätta händer. All kommunikation innehållande känsliga uppgifter sker krypterat. Ny Teknik News AB och dess samarbetspartners uppfyller de krav som kortnätverken ställer. Det inkluderar regelverket för säker hantering av kort - PCI DSS. Du kan vid e-handel välja att spara uppgifter om ditt kontokort. Väljer du att spara kontokortet så lagras det krypterat. Du kan när du vill ta bort dina sparade kontokort under ”Mina sidor”.

7. TILLSVIDAREPRENUMERATION

Prenumerationsformen hos Ny Teknik är tillsvidareprenumeration, vilket innebär att prenumerationen beställs och levereras för den tidsperiod som avtalats med automatisk förnyelse till samma periodlängd om du inte själv säger upp prenumerationen senast sju (7) dagar innan avtalsperiodens slut. Utebliven betalning eller returnerad tidning gäller inte som uppsägning.

8. UPPSÄGNING AV PRENUMERATION

Uppsägning av din prenumeration ska ske senast sju (7) dagar innan avtalsperiodens slut. Prenumerationen kan inte sägas upp förrän den avtalade bindningstiden löpt ut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Vi tar emot uppsägning per telefon 08-522 183 32 helgfria vardagar 8-18. Du kan även skicka in din uppsägning i inloggat läge via Mina sidor.

9. INFORMATION OM ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, så har du rätt att ångra Ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen, eller vid Digital prenumeration inom 14 dagar från Din beställning. Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Om du har betalat med kontokort så sätts pengarna in på samma kort som du använde vid betalningen. Kontakta Ny Tekniks kundtjänst för att åberopa din ångerrätt. Ett standardformulär för utnyttjande av ångerrätten finns även att tillgå på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se). Ny Teknik förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid som du använt någon av Tjänsterna om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att sådan Tjänst ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Kontaktuppgifter:

Ny Teknik News AB, Box 6323, 102 35 STOCKHOLM. Org.nr.:559034-8594