DEBATT

”Starta ett ai-lyft för småföretagen”

ChatGPT på en datorskärm
Open AI är en av huvudaktörerna bakom chattrobotar och generativ ai.

DEBATT. Tillväxtverket och Vinnova bör utveckla ett stöd för alla småföretag som vill utforska hur de ska använda generativ ai i sin verksamhet, skriver Robert Gabrielsson.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Generativ artificiell intelligens med Chat GPT är här, och dess kraft och möjligheter börjar nu bli tydliga. Skrämmande för många som inte ser möjligheterna, och naturligtvis måste vi ha ett kritiskt förhållningssätt men det bör inte hindra att vi provar, experimenterar och reflekterar.

I ett affärsutvecklingsperspektiv finns två utmaningar att ta fasta på. Den första är att vi måste börja tänka lärande i stället för utbildning. Självstyrt lärande, både personligt och i ett företagsperspektiv. Den andra utmaningen är att börja använda Chat GPT (och motsvarande) för lärande, innovativt utvecklingsarbete men även som hjälpreda i det vardagliga.

Det finns i dag, enligt Tillväxtverkets statistik, cirka 1,2 miljoner företag i Sverige. Flertalet av dessa, drygt 96 procent, är småföretag med färre än tio anställda. I digitaliseringssammanhang har merparten av dessa företag haft svårt att nyttja digitaliseringens fördelar och möjligheter. Här finns chansen till omtag och förnyelse.

Men det gör sig inte själv. Tillväxtverket, Vinnova, regionala myndigheter, kommuner, företagarorganisationer och nytänkande konsultföretag har en viktig uppgift, nämligen att stötta småföretagen i ai-arbetet.

En googling på ”ChatGPT” gav 16 maj 762 000 000 resultat. Sökningar på ovan nämnda myndigheters webbplatser gav färre än fem träffar totalt. De har alla en uppgift att hjälpa småföretagen förstå hur lärande och utvecklingsarbete kan drivas utifrån dagens hot och möjligheter. Därför hade jag förväntat mig ett bättre resultat.

Det är hög tid för myndigheter och organisationer att agera. Det är dags att fasa ut analoga utvecklingsmodeller och ta fasta på de möjligheter som digitalisering, inklusive ai, ger. Sunt förnuft behövs naturligtvis i den övergången. Samspel och erfarenhetsutbyte mellan företag blir viktigt.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Kunnandet och utvecklingskraften finns i det enskilda företaget. Men det behövs stöttning och support från den befintliga kunskapsinfrastrukturen där myndigheter och organisationer är viktiga aktörer.

Ai beskrivs ibland som en ny medarbetare. En medarbetare som blixtsnabbt kan arbeta på alla nivåer och med nästan alla typer av problem. Men är det verkligen sant? Det är bara försök och experimenterande i det enskilda företaget som kan ge svaret. Riskerna och hoten ligger i det här skedet på ett mycket högre plan.

Tillväxtverket och Vinnova bör stötta småföretagen genom att:

• Utveckla ett metodstöd för tidig användning av AI.

• Gör metodstödet gratis tillgängligt för alla.

• Skapa ett Starta nu-bidrag till alla småföretag som seriöst vill pröva.

Metodstödet ger fakta, fördelar och nackdelar/risker med textrobotar och praktiska exempel på hur roboten löser problem för småföretag. Metodstödet kan visa hur textrobotar kan användas för kompetensutveckling. Enkla processbeskrivningar öppnar för att prova och experimentera. Ett Starta nu-bidrag kan ses som ett motivationsstöd för att komma igång snabbare. Ett enkelt digitalt ansökningsförfarande som ger omedelbar respons till alla.

Omfamna potentialen hos ai, det handlar om förnyelse, konkurrenskraft och ytterst vår välfärd. De ovan nämnda aktörerna, och framför allt näringslivsutvecklare i kommunerna, behöver agera inspiratörer och vägledare.

Alla, från det lilla företaget till den stora myndigheten, behöver prova och experimentera med de nya möjligheter som ai bjuder på. Sätt igång!

Robert Gabrielsson, Koinor Future