Opinion

”Sverige släpar efter – regeringens mål för 5g utelämnar 95 procent av Sveriges yta”

Telia inviger 5g-nät i Stockholm. Foto: Tobias Ohls
Telia inviger 5g-nät i Stockholm. Foto: Tobias Ohls

DEBATT. Om Sverige ska bibehålla positionen som ett land i digitaliseringens framkant behövs möjlighet att kunna använda moderna mobila datatjänster i hela landet. Det ställer krav på 5g täckning i städer såväl som på landsbygden. Regeringens målsättning för mobila datatjänster omfattar i dag enbart fem procent av Sveriges yta – det är inte tillräckligt, skriver Teknikföretagen.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Trots att aktörer i Sverige investerat miljardtals kronor i att utveckla och standardisera 5g-tekniken så dröjer tillämpningarna. Sverige har i dag en 5g-täckning för företag och hushåll på endast cirka 20 procent, en nivå i paritet med en rad östeuropeiska länder som Ungern och Rumänien. Motsvarande nivå för konkurrentländer som Tyskland och Österrike är över 70 procent. Mindre länder som Danmark och Nederländerna har redan passerat 90 procent. Det här duger inte och är genant.

Den svenska skämskudden blir ännu större av det faktum att täckningen i Sverige bara är koncentrerad till större städer. Mindre än en halv procent av företagen på landsbygden kan i dag få in en 5g-signal och använda tekniken.

Industrin finns i hela Sverige och människor bor överallt i landet. För att produkter som lastbilar, skogsmaskiner och drönare ska fungera och att möjligheterna med 5g ska kunna nyttjas fullt ut behövs täckning inkludera nästintill hela Sveriges yta.

Regeringens målsättning på området kan vid en första anblick förefalla ambitiös: senast år 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Utmaningen är dock att stora delar av Sverige inte inkluderas i denna målsättning. Regeringens målsättning täcker enbart in områden där människor ”normalt befinner sig”. Det rör sig primärt om tätbebyggda områden och större vägar. 

Stora delar av glesbefolkade län i norra Sverige kommer med andra ord förbli i radioskugga och totalt omfattar målsättningen 19 500 km2. Som referens kan nämnas att Sveriges totala yta är ca 450 000 km2.

De geografiska områdena som följs upp och redovisas i regeringens målsättning omfattar endast runt 5 procent av Sveriges totala yta. På 95 procent av Sveriges yta finns således ingen ambition om att det ska gå att använda stabila mobila tjänster av god kvalitet. Det är anmärkningsvärt och naturligtvis inte tillräckligt.

För att komma i kapp övriga länder behöver takten ökas så snart som möjligt. Ur Teknikföretagens perspektiv är det fem åtgärder som bör prioriteras i närtid:

1. Uppdatera den nationella målsättningen. Det är orimligt att regeringen exkluderar 95 procent av Sveriges yta när mobila datatjänster är framtiden.

2. Ge mer spektrum, det vill säga utrymme, till 5g. Spektrum – frekvensband av radiovågor – som har använts för gamla och utdaterade tekniker bör i stället ges till 5g.

3. Öka kunskapen hos beslutfattare och utvecklingsansvariga om 5g och dess tillämpningar. Aktörer – oavsett sektor – behöver skaffa sig ökad kunskap om 5g och de tillämpningar som tekniken möjliggör.

4. Testa och demonstrera möjligheterna med 5g-teknik. En kraftfull förstärkning av budget för privat-offentliga initiativ som exempelvis innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering är nödvändigt.

5. Tydligt uppdrag till offentlig och offentligägd verksamhet om att främja uppbyggnad av digital infrastruktur

Exempelvis Svenska kraftnät, Trafikverket, Vattenfall och Sveaskog behöver ges uppdraget att främja utbyggnad av digital infrastruktur.

För industrin är 5g den plattform som krävs för att kunna ta nästa steg i digitaliseringen. Ett väl fungerande och utbyggt 5g-nät i hela landet är lika viktigt för svensk konkurrenskraft som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Vad väntar regeringen på?

Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering, Teknikföretagen