DEBATT

”Nya reglerna för arbetstillstånd gör att skickliga yrkesarbetare och nyetableringar kommer i kläm”

Maria Rosendahl, näringspolitisk chef, Teknikföretagen.
Maria Rosendahl, näringspolitisk chef, Teknikföretagen.

DEBATT. Migrationsverkets nya system för arbetstillstånd gör att Sveriges växande industrier, startups och dess nya medarbetare kommer i kläm. Därmed riskeras också industriella nyetableringar i Sverige, skriver Maria Rosendahl, Teknikföretagen.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

I dag, torsdag, går Migrationsverkets befintliga system för arbetstillstånd i graven. I slutet av januari sjösätts ett nytt system för att leverera på regeringens uppdrag om att främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen och korta handläggningstiderna för arbetstillstånd. 

Från teknikbranschen har vi välkomnat regeringsuppdraget då långa handläggningstider har varit en stor påfrestning för både företag och individer senaste åren. Tyvärr innebär den nya modellen som sjösätts vid årsskiftet – tvärtom intentionerna – att handläggningstiderna blir längre och handläggningen mer komplicerad för många yrkesgrupper. Inte minst för nyetableringar.

Att högkvalificerad kompetens som ingenjörer och it-specialister ska garanteras handläggning på en månad är positivt och efterlängtat. Arbetstillståndsansökningar för tekniker, ingenjörer och mjukvaruutvecklare har en beviljandegrad på nästan 100 procent och kan hanteras snabbt. 

En jämförelse med vårt grannland Finland visar att svar där kommer inom två veckor. Här behöver svenska företag kunna konkurrera med våra grannländer.

Men chefer och forskare varken bygger eller driver några fabriker på egen hand. Trots det skriande behovet finns det viktiga yrkesgrupper som inte ingår i det nya snabbspåret. Det gäller till exempel kvalificerade operatörer inom batteriområdet och automationstekniker. Dessa faller inom kategorin som från årsskiftet, då det nuvarande certifieringssystemet tas ur bruk, får en handläggningstid på fyra månader. Till detta ska läggas tiden för obligatorisk utannonsering av tjänst, ytterligare väntan i månader för att få personnummer och så vidare. Det duger inte.

Sverige borde ta sikte på att bli världens mest attraktiva karriärdestination, ha de kortaste handläggningstiderna för arbetstillstånd bland både ingenjörer och tekniska yrkesarbetare och inte minst en stark attraktionskraft för industriella nyetableringar och startups.

Men det är inte det enda smolket i bägaren. I samband med att Migrationsverket fick i uppdrag att arbeta för att korta handläggningstider för högkvalificerade, fick myndigheten också ett serviceuppdrag, för att stödja de större etableringarna av industrier runt om i landet. Enligt myndighetens information ska serviceteam med informatörer stödja företag vid till exempel rekrytering av högkvalificerad arbetskraft samt vid stora nyetableringar. Men som bekant sitter djävulen i detaljerna.

I det nya systemet för arbetstillstånd har ansatsen att nya företag ska främjas försvunnit. I stället går det att läsa i myndighetens information att ”företag som är nystartade och varit aktiva i mindre än 12 månader kommer heller inte kunna erbjudas extra service, även om de rekryterar högkvalificerad arbetskraft”. 

Ordet ”heller” avser att dessa företag utöver att inte få del av stödet från serviceteamen inte heller kommer få ansökningar om högkvalificerad arbetskraft hanterade på en månad. I stället får de längst handläggningstid av alla – i bästa fall fyra månader, men ännu längre om Migrationsverket inte hinner med övriga ansökningar. 

Nyetableringarna hamnar alltså sist i kön. Eftersom företag som är nystartade hamnar i kategorin särskilt utredningskrävande branscher kommer de även i fortsättningen att prövas med de särskilda beviskrav som betyder utredning och fördjupning. Till exempel kring företagets bakgrund och tidigare anställningar.

Utifrån regeringens nya strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft som presenterades häromdagen, kan vi konstatera att höga ambitioner för den internationella kompetensförsörjningen finns. Likaså att vara ett attraktivt land för investeringar och etableringar. Men frågetecknen kring hur regelverket och direktiven omsätts i praktiken behöver rätas ut.

Ansatsen borde vara given. Sverige borde ta sikte på att bli världens mest attraktiva karriärdestination, ha de kortaste handläggningstiderna för arbetstillstånd bland både ingenjörer och tekniska yrkesarbetare bland jämförbara konkurrentländer och inte minst en stark attraktionskraft för industriella nyetableringar och startups.

Varje misslyckad rekrytering av nyckelkompetens innebär förlorade skatteintäkter och förlorad konkurrenskraft för Sverige. Det har vi inte råd med.

Maria Rosendahl, näringspolitisk chef, Teknikföretagen

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.