DEBATT

Elva innovativa startups: ”Regeringens nedskärningar får Sverige att halka efter”

Elvägteknikföretagets Elonroads medgrundare Karin Ebbinghaus är en av elva startupgrundare som har skrivit under debattartikeln.
Elvägteknikföretagets Elonroads medgrundare Karin Ebbinghaus är en av elva startupgrundare som har skrivit under debattartikeln.

DEBATT. När andra länder gasar för att stimulera nya innovativa företag, har Sverige lagt i backen. Grundare av elva svenska växande företag varnar nu för att Sverige kommer att tappa sin position som ledande innovationsnation och gå miste om både nya jobb, skatteintäkter och välfärd för generationer framåt.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

När budgetpropositionen för 2024 presenterades i september märktes tydligt krympta satsningar för att stödja nyttiggörande av nya, innovativa lösningar. Det är lösningar som har potential att inte bara exponentiellt skapa nya jobb och skatteintäkter, utan också lösa många av de klimat- och samhällsutmaningar vi står inför – utmaningsområden där Sverige har möjlighet att vara globalt marknadsledande, om vi riktar våra insatser rätt.

Vi har sällan varit i så stort behov av att satsa på innovation för Sveriges tillväxt. Detta i tider när vi ser att det privata kapitalet har krympt och det statliga riskkapitalet står still i spåren av inflation, höjda räntor och fallande börser. Ovana investerare tar inte risk med sina privata pengar, vilket leder till att antalet ängelinvesterare minskar, de som annars vanligtvis tar de större riskerna. Det är nämligen inte de svenska offentliga aktörernas starka sida, oavsett regering.

För att tala klarspråk så är politiker och andra beslutsfattare naiva när de tror att de nedskärningar som nu görs inte kommer att få konsekvenser.

Många länder har insett betydelsen av nya, innovativa företag, så kallade startups och scaleups, och arbetar aktivt för att skapa gynnsamma tillväxtförutsättningar för oss. De satsar kraftfullt på innovation för att säkerställa framtida konkurrenskraft och hållbarhet, liksom suveränitet. Nya strategier antas, regulatoriska förbättringar genomförs och kraftfulla investeringar görs för att främja bolagens utveckling. 

Tyskland har öronmärkt tio miljarder euro för investeringsfonden “Future Fund” fram till 2030 i syftet att stötta innovativa, teknikbaserade startups under deras tillväxtfas. Nederländerna har reserverat 400 miljoner euro från sin långsiktiga innovationsfond "National Growth Fund" för att ta grundforskning från universitet till marknad.

Tyvärr går utvecklingen i Sverige åt fel håll. Vi halkar efter – och det går fort! För att tala klarspråk så är politiker och andra beslutsfattare naiva när de tror att de nedskärningar som nu görs inte kommer att få konsekvenser. Detsamma gäller det regelkrångel som drabbar oss innovativa företag som försöker utveckla nya, innovativa lösningar på gamla problem.

Regelverket är inte anpassat för nya teknologier. Ett exempel på det är miljölagstiftningen som i sin innebörd ska främja hållbar utveckling. Dessvärre motverkar den precis denna utveckling i sin nuvarande form och hindrar oss från att sätta det vi utvecklar på marknaden. Processen för arbetsvisum är ett annat stort problem för att anställa internationella talanger. I Kanada tar det nio dagar att få ett visum. I Sverige är vi glada om vi får ett besked inom ett år.

För att inte bara bibehålla utan också utveckla vår frontposition måste vi som nation mer än någonsin agera både strategiskt, smart och med full kraft. Annars kommer effekten på minskad tillväxt bli tydlig och hård, väldigt snart.

De svenska scaleupbolagen (många av oss) är kraftigt överrepresenterade i att skapa nya arbetstillfällen. Vi utgör endast 0,19 procent av alla små och medelstora bolag, men bidrar till hela 5,2 procent av de nya jobb som skapas. En ny rapport från Swedish Incubators & Science Parks, som syftar till att tydliggöra vad som krävs för att bättre tillvarata Sveriges startup- och scaleupbolags tillväxtpotential, menar att vi – med rätt förutsättningar – kan skapa mellan 7 000 och 23 000 arbeten de kommande tio åren, och om 20 år ha bidragit med mellan 145 och 465 miljarder kronor till vår bnp. Om Sverige kan skapa ännu fler scaleups, ökar siffrorna ännu mer. Därför fungerar vi som ett founders board till arbetet kring denna rapport och kraftsamling.

På kort sikt ser vi att regeringen kan genomföra förhållandevis enkla omprioriteringar och regelförenklingar som kan ge avgörande effekter.

• Främja en riskvillig, långsiktig kapitalmarknad: Vi upplever idag en avsaknad av både offentligt och privat kapital i dessa kritiska faser. Det offentliga riskkapitalet måste bli mer riskbenäget och långsiktigt genom att stötta idéer hela vägen från de allra tidigaste faserna, ända ut till marknaden. Samtidigt behöver privata investerare incitament att bli modigare och våga investera i nya bolag, exempelvis genom förbättrad avdragsrätt. Det statliga och privata kapitalet behöver också samverka bättre, exempelvis genom fler ängelinvesterare kopplade till holdingbolag, inkubatorer och Saminvest.

• Behåll svenska innovationer i Sverige: När svenska regleringar och det svenska kapitalet sviker, tvingas svenska företag att överväga att flytta utomlands. Andra länder, exempelvis USA, lockar med extrema förmåner genom Inflation Reduction Act. Vad det innebär för Sverige går långt bortom att gå miste om nya jobb och ekonomisk tillväxt. Den riktigt allvarliga konsekvensen blir att våra svenska immateriella rättigheter flyttar till andra länder, och därmed har vi tappat den investering vi har gjort i forskning och utveckling, samt vår position som en världsledande innovationsnation.

• Säkerställ ett stöd som främjar innovation: Neddragningen i budgetpropositionen 2024 för Sveriges innovationsmyndighet Vinnova sker samtidigt som andra länder ökar sina investeringar i innovation. Vinnova finansierar exempelvis det nationella inkubatorprogrammet, där både attraherat kapital, antalet anställda och omsättningen i de bolag som är i inkubation har ökat jämfört med marknaden. Programmet har haft samma budget på 107 miljoner kronor sedan 2016. I den nya programperioden delar fler inkubatorer i samma finansiering och nu indikeras en ytterligare minskning. Det är inte att satsa på svensk tillväxt.

Gör om och gör rätt! Vi vill stanna och få våra företag att växa här. Ge oss rätt förutsättningar att göra det. Investera det som krävs för att säkerställa ett starkt och konkurrenskraftigt Sverige, nu och i framtiden.

Christina Lundbäck, grundare och chief of sustainability , Surfcleaner

Cozette Wachtmeister-Zeito, grundare och vd, Removement

Eduard Murray, grundare och vd, Greeniron

Isabella Palmgren, grundare och vd, Mimbly

Jenny Keisu, chief evangelist officer, X Shore

Jon Linden, grundare och vd, Ekkono Solutions

Karin Ebbinghaus, grundare och vd, Elonroad

Martin Rugfelt, grundare och vd, Sentian AI

Ramtin Massoumzadeh, grundare och vd Quandify

Sara Zetterberg, grundare och vd, Haldor

Vahid Sohrabpour, grundare och vd, Saveggy

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.