DEBATT

”Tidöpartierna – öka takten i 5g-utbyggnaden med ett 5g-lyft”

Haval van Drumpt, vd Tre Sverige.
Haval van Drumpt, vd Tre Sverige.

DEBATT. För att öka takten i såväl 5g-utbyggnad som bredband kan Tidöpartierna redan nu i sin kommande revidering av Tidöavtalet lägga fast mål om en accelererad 5g-utbyggnad, skriver Haval van Drumpt, vd Tre Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Trots att vi är ett världens mest digitala länder når Sverige inte sina digitaliseringsmål. I EU-kommissionens jämförelse av konnektivitet i Desi (Digital Economy and Society Index), sjunker Sverige från en femte till en nionde plats i EU. 

Den aviserade revideringen av Tidöavtalet i höst är en möjlighet för regeringsunderlaget att inleda arbetet med att åter ge Sverige en europeisk topposition inom digitalisering. Det är avgörande för vår framtida tillväxt och innovationstakt.

Utbyggnaden av 5g och därefter 6g-nät tillsammans med fler användningsområden för artificiell intelligens gör att vi står på tröskeln till den största förändringen sedan Sverige industrialiserades. Därför måste vi agera nu för att inte komma i teknikskiftets bakvatten. 

För att öka takten i såväl 5g-utbyggnad som bredband kan Tidöpartierna redan nu i sin kommande revidering av Tidöavtalet lägga fast mål om en accelererad 5g-utbyggnad. Målen blir en god grund för att ta fram en ny nationell digitaliseringsstrategi som tar sikte på 2030 och det därefter kommande 6g-skiftet. 

Här är stegen dit:

1. Utkräv ansvar för 5g-utbyggnad med tydliga mål. Ansvarig myndighet ska inte bara följa upp om målen i strategin nås, utan också ge svar på varför de eventuellt inte nås och hur utbyggnaden kan ske på mest effektiva sätt. Detta har tidigare inte gjorts, och utan analys av varför mål inte nås blir det svårt att göra om och göra rätt. Den senfärdighet som präglat 5g-utbyggnaden får inte upprepas när det om några år är dags att förbereda för 6g.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

2. Inför 5g-lyftet. Kommuner, regioner och statliga myndigheter har stora möjligheter att bidra till ökad användning av 5g, men det förutsätter ökad kompetens. Det behöver etableras ett nytt samverkansforum som syftar till överföring av kompetens mellan användare och leverantör. Inför ett innovations- och implementeringsprogram, förslagsvis kallat 5g-lyftet, med fokus på ökad 5g-användning i offentlig sektor. Programmet ska bidra till ökad kunskap och inspiration samt snabba på användningen av 5g-tekniken, för ökad medborgarnytta och förbättrad offentlig service.

3. Förnyad bredbandsstrategi. För att stödja utvecklingen och dra nytta av 5g-nätet behöver även den nationella bredbandsstrategin moderniseras. Dagens bredbandsmål med krav på exakta datahastigheter försvårar i praktiken mobilnäten, 5g, och på sikt även 6g, från att ta del av stödjande insatser och fullt ut bidra till ett helt uppkopplat Sverige som utnyttjar alla tillgängliga tekniker för uppkoppling.

4. Återinvestera auktionsintäkter i digital infrastruktur. År 2001 när 3g-nätet auktionerades ut började allt fler stater sätta ett, ofta högt, pris på spektrumfrekvenser, som är operatörernas råvara. Det sinkade utbyggnaden och flera internationella operatörer gick omkull. I Sverige fick operatörerna i stället tävla om att bygga mest omfattande mobiltäckning för 3g. Auktionerna som följt därefter har varit annorlunda utformade med höga auktionslikvider.

För 20–25 år sedan var Sverige världsledande i digitaliseringens gryningsålder. Det är min övertygelse att det är fullt möjligt för oss att åter hamna i topp, men det arbetet måste i sådana fall påbörjas nu om vi ska ha en chans att vara redo för 6g år 2030. 

Här skulle staten kunna välja att återföra delar av intäkterna från sådana auktioner till ett teknikneutralt stöd för utbyggnad av snabbt bredband. Den senaste spektrumauktionen som genomfördes för två år sedan gav statskassan 2,2 miljarder kronor, och det vore inte orimligt att en del av sådana intäkter öronmärktes för ökad uppkoppling och digitalisering.

Vi har en ny auktion den 19 september i år som riskerar att bli dyr för operatörerna. Även här finns möjlighet att återföra investeringar i digital utbyggnad som främjar både konkurrens, svensk säkerhet och robusthet i digital infrastruktur.

För 20–25 år sedan var Sverige världsledande i digitaliseringens gryningsålder.

Det är min övertygelse att det är fullt möjligt för oss att åter hamna i topp, men det arbetet måste i sådana fall påbörjas nu om vi ska ha en chans att vara redo för 6g år 2030. Nu har Tidöpartierna chansen att ta stora steg för ett helt uppkopplat på Sverige – på riktigt.

Haval van Drumpt, vd Tre Sverige