DEBATT

”Vi uppmanar svenska politiker – säg nej till Chat control”

DEBATT. Chat control innebär att privata företag tvingas övervaka all vår digitala kommunikation, inklusive privata, krypterade chattmeddelanden, e-post och molnlagring. Det bäddar för en farligare digital värld för oss alla, skriver Katarina Stenson, Piratpartiet.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Internet är en plats där idéer naturligt flödar fritt och människor från hela världen kan kommunicera obehindrat med varandra. Det är åtminstone Piratpartiets syn på hur internet, en av mänsklighetens främsta innovationer, bör vara.

Därför är det mycket oroväckande att EU, och Sverige i egenskap av medlemsland, nu på allvar överväger införandet av en förordningen för att stoppa CSAM (child sexual abuse material). I debatten har förslaget fått namnet Chat control. Det är ett lagförslag som hotar att underminera rätten till privatliv och säker kommunikation. Piratpartiet motsätter sig kraftfullt detta förslag, och vi uppmanar riksdagens partier att göra detsamma. 

Chat control innebär att privata företag tvingas övervaka all vår digitala kommunikation, inklusive privata, krypterade chattmeddelanden, e-post och molnlagring. Det bäddar för en farligare digital värld för oss alla.

Chat control föreslås som ett sätt att bekämpa övergrepp mot barn och spridning av barnpornografiskt material på nätet. Det är naturligtvis viktigt, och vi stöder kampen mot dessa fruktansvärda brott. Men än viktigare då att de metoder man använder är effektiva, och inte underminerar samma barns fundamentala rättigheter. Chat control innebär att privata företag tvingas övervaka all vår digitala kommunikation, inklusive privata, krypterade chattmeddelanden, e-post och molnlagring. Det bäddar för en farligare digital värld för oss alla. 

För det första. Chat control underminerar medborgarnas förtroende för samhällsinstitutioner. Genom att låta företag övervaka allt vi säger, hindrar vi människor från att våga uttrycka sig fritt. Det styrks bland annat av en undersökning som visar att 80 procent av EU:s minderåriga inte känner sig trygga i att utforska sin sexualitet eller engagera sig politiskt om företag eller polis kan läsa deras samtal. I en demokrati måste vi alla ha möjlighet att dela tankar och uttrycka åsikter utan rädsla för att bli övervakad. 

För det andra. Chat control är ineffektivt och kommer leda till att oskyldiga flaggas för ett av de värsta brott vi kan föreställa oss. Algoritmerna som används för att identifiera brottsligt material i vår kommunikation är långt ifrån perfekta, och faktiska övergrepp kommer att drunkna i mängder av felträffar – ungdomars helt normala flirtande, bebisbilder till farmor, eller filmen du skickade till doktorn på ungens utslag. Det leder inte bara till att rättsväsendet överflödas av bilder de inte ska ha, det kan även förstöra liv och familjer, och skapa en farlig förtroendeklyfta mellan medborgare och myndigheter. 

För det tredje. De tekniska svagheter, eller bakdörrar, som Chat Control kräver att internettjänsterna inför kommer kunna missbrukas av brottslingar på alla telefoner och datorer som använder digitala kommunikationstjänster, det vill säga hos oss alla. Särskilt drabbade blir då exempelvis utsatta barn och kvinnor som inte kan söka hjälp på ett säkert sätt. 

För det fjärde. Chat control öppnar dörren för massövervakning och missbruk. När privata företag har befogenhet att övervaka all kommunikation, vilka garantier har vi att informationen inte kommer att användas felaktigt? Det är naivt att tro att sådana befogenheter inte kommer att missbrukas i syfte att övervaka politiska motståndare eller oliktänkande.

Det har redan kommit fram att Europol vill ha tillgång till all insamlad data utan begränsningar och möjlighet att utöka till andra typer av brott. 

För Piratpartiet är det tydligt att det finns bättre sätt att bekämpa även de värsta brott. I stället för den massövervakning som föreslås på löpande band behöver polisens kompetens inom digitala brott och cyberbrott stärkas, tillsammans med utökade resurser.

Dessutom saknas viktiga delar i det liggande lagförslaget, såsom att kräva bättre möjligheter att rapportera brott direkt på plattformarna, för den som bevittnar brott eller själv blir utsatt.

Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet.
Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet.

Polisen bör även ges möjlighet och order att genomsöka det öppna internet och darknet, där majoriteten av övergreppsmaterial finns, och kräva att materialet raderas vid sin källa – inte bara blockeras. Då kan brott stoppas och utredas utan integritetskränkande åtgärder som riskerar att underminera rättsstaten och de rättigheter som finns i både svensk och europeisk grundlag av en anledning. 

Chat control är en farlig väg som hotar vår frihet och grundstenar i demokratin. Låt oss i stället försvara vår rätt till privatliv och säkerställa att internet kan vara en plats för idéutbyte och innovation, inte ett övervakningsverktyg. 

Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet 

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.