DEBATT

Tibber: ”Skatteverket nekar svenska hushåll rätten att vara smarta”

Daniel Lindén, Tibber.
Daniel Lindén, Tibber.

DEBATT. Tack vare Grön teknik-avdraget är det rusning på batterimarknaden, men oseriösa aktörer får Skatteverket att strama åt regelverket för att minska utbetalningarna. Det är ett misstag. Investeringarna vi gör nu kommer att betala sig för hela samhället, i form av livsviktig infrastruktur och smart teknik, skriver Daniel Lindén, medgrundare Tibber.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Grön teknik-avdraget syftar till att få fler att investera i grön teknik i hemmet, till exempel solceller och energilagring. Avdraget introducerades 2021 och under det första året beviljades 2 000 hushåll avdrag för installation av hemmabatteri. 2022 var siffran det sju gånger så hög, enligt Svensk solenergi. Att många är intresserade är inte konstigt – fördelarna med att kunna lagra sin el i ett smart batteri är flera, bland annat styrning av egen förbrukning för att kapa topparna och avlasta nätet.

Men det är bara en del av förklaringen. Ökningen beror också på att hemmabatterier blivit mer ekonomiskt attraktiva, tack vare just Grön teknik-avdraget och även möjligheten att erbjuda så kallat frekvensstöd på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad. Att batterierna genom incitament blivit en ännu bättre investering för hushållen är inte märkligt – tvärtom, det är ju det som är meningen.

Men självklart finns det en gräns. Skatteverket och regeringen sitter i en rävsax: å ena sidan har vi en batterimarknad på högvarv, å andra sidan kostade avdraget staten 1,3 miljarder under 2023 – 1 000 gånger mer än prognosen. Den 25 januari publicerade Skatteverket ett ställningstagande i frågan, där en åtstramning av avdraget bekräftas. Nu riskeras hela den positiva utveckling vi sett i Sverige för energilagring; målet för myndigheten tycks enbart vara att snabbt vrida av kranen.

Nu riskerar vi ett läge där alla tvingas köpa batterier utan smarta funktioner, bara för att de är de enda som godkänns för Grön teknik-avdrag – eller att folk inte köper något batteri alls.

Ett perspektiv saknas i debatten: man får onormalt bra betalt för att erbjuda stödtjänster, något som höjer lönsamheten för ett hemmabatteri avsevärt. Branschen är väl medveten om att detta inte kommer att fortgå. Ändå finns det aktörer som lovar kunderna att de kan tjäna tiotusentals kronor varje år med ett batteri, bara genom att sälja stödtjänster. Dessa lycksökare kan också utnyttja avdraget för att sälja produkter utan andra smarta funktioner. I längden skadar detta förtroendet för vår bransch.

Med “smarta funktioner” pratar vi på Tibber om att till exempel avlasta lokala flaskhalsar i elnätet, sälja överskottsel till nätet eller att flytta sin elanvändning från tider då elpriset peakar. Att kunna erbjuda stödtjänster till Svenska kraftnät ser vi som ett komplement, men det är inte det primära användningsområdet för våra produkter.

Det vore dumt att helt utesluta batterier med denna typ av funktionalitet, bara för att några aktörer utnyttjar systemet och lockar med “snabba cash” för stödtjänster. Nu riskerar vi ett läge där alla tvingas köpa batterier utan smarta funktioner, bara för att de är de enda som godkänns för Grön teknik-avdrag – eller att folk inte köper något batteri alls. Det är en förändring som knappast gynnar utveckling och innovation på området, något som behövs om vi ska klara den gröna omställningen.

Svenska folket har en stark förändringsvilja, det såg vi inte minst 2022. Då ombads vi minska vår elanvändning – och gjorde precis det. Den nya tolkningen av lagen för Grön teknik-avdrag innebär att hemmabatterier bara ska användas till lagring av egenproducerad el. Vi råder Skatteverket att undvika en så svartvit kategorisering och att inte neka svenska hushåll rätten att vara smarta med sin elanvändning, i en tid då såväl elnät som den gröna omställningen skulle må bra av just det.

Det allra bästa ur ett samhällsperspektiv vore att fortsätta erbjuda ett generöst Grön teknik-avdrag, läget till trots. När priserna på stödtjänster går ner försvinner marknaden för lycksökare, till fördel för produkter med smarta funktioner. På kuppen har vi då redan börjat bygga en infrastruktur värdig “batterinationen” Sverige, en stor tillgång nu i och framtiden. Vi behöver bara ha lite is i magen.

Daniel Lindén, medgrundare av Tibber

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.