DEBATT

Forskare: ”Offentlig sektor behöver it och ai med öppen källkod”

Johan Magnusson, professor i Informatik, föreståndare SCDI, Göteborgs universitet och Claire Ingram Bogusz, docent i Informatik, Uppsala universitet samt associerad forskare på Handelshögskolan i Stockholm.
Johan Magnusson, professor i Informatik, föreståndare SCDI, Göteborgs universitet och Claire Ingram Bogusz, docent i Informatik, Uppsala universitet samt associerad forskare på Handelshögskolan i Stockholm.

I takt med att den digitala omställningen blir mer akut och Sverige hamnar mer och mer på efterkälken krävs nya grepp. Det behövs en utveckling av ai och it för offentlig sektor som bygger på öppen källkod, skriver forskarna Johan Magnusson och Claire Ingram Bogusz.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Före sommaren läcktes ett internt dokument från Google där författarna beskriver hur de två dominerande aktörerna Google och Open AI håller på att förlora ai-kapprustningen. Det interna dokumentet beskriver hur Chat GPT varit vägvisaren i termer av kvalitet för andra konkurrerande språkmodeller. Striden sågs ett tag stå mellan Googles Bard och Open AI:s Chat GPT, där Open AI var först ut och verkade ha ett viktigt och betydande försprång.

Men i februari klev Meta in i kapprustningen med en egen språkmodell, Llama. Två veckor senare läcktes språkmodellen utanför bolaget, och en våg av öppen källkodsutveckling följde. Givet att Metas första språkmodell uppvisade en relativt låg kvalitet, bedömdes inte språkmodellen utgöra ett hot mot de mer etablerade aktörerna. Men det är här kraften i öppen källkod kommer in i ekvationen.

Om vi inte klarar av att nyttja kraften i öppen källkod är vi dömda att fortsätta hamna efter andra utvecklade länder, med bristfällig digital omställning som direkt konsekvens.

Under de tre första veckorna som följde höjdes kvaliteten i tjänster byggda på språkmodellen till samma nivå som den hos Bard, och man är i nu i paritet med kvaliteten i den tidigare marknadsledande GPT-4. En armé av utvecklare har nyttjat Llama och skapat nya lokala lösningar. De har inte bara förbättrat kvaliteten i tjänster byggda på språkmodellen, utan även skapat nya användningsområden samt bidragit till nya möjligheter för regelefterlevnad med EU:s regulatoriska ramverk. Denna utveckling förväntas fortsätta, varvid öppna alternativ nu förväntas gå om proprietära i termer av kvalitet inom ai.

För Google och Open AI är detta dåliga nyheter, men för utvecklingen av ai är det fantastiska nyheter. Det visar vad vi sett i andra it-relaterade marknader: hur förekomsten av alternativ med öppen källkod driver upp kvalitet och ner pris, hur det skapar mer välfungerande marknader och hur teknologin kan skräddarsys för att till exempel används inom ramen för gdpr-efterlevnad. Med andra ord är den utveckling vi ser här ett sundhets- och mognadstecken för en framväxande ai-marknad.

Offentlig sektor i Sverige har under lång tid aktivt motverkat användningen av öppen källkod. Vi har en marknad för offentlig it som helt domineras av ett fåtal stora aktörer som kan fortsätta leverera bristfällig teknik till höga kostnader. De brister i offentlig digitalisering som lyfts i rapport efter rapport kan till stor del härledas till denna bristfälliga it, vilket i sin tur direkt kan härledas till en dåligt fungerande marknad.

Om Sverige vill lyckas med den digitala omställning behövs en väl fungerande marknad för offentlig it. Här bör öppen källkod ses som en viktig komponent. Kommuner, regioner och myndigheter behöver se öppen källkod som en ny samverkansform och ett smörjmedel för att få marknaden att fungera bättre.

Kunskap kring öppen källkod finns, men vår bedömning är att man sällan ser den större bilden. I stället fortsätter vi att ersätta system ett till ett, med bristfällig kompetens för kravställande och med betydande merkostnader som konsekvens. Länder som Tyskland och Frankrike har långt bättre fungerande marknader och gör stora satsningar på öppen källkod just utifrån att man vill främja marknadens kraft.

Vi borde lära oss av exemplet med ai. Öppen källkod accelererar utvecklingen av kvalitet och funktionalitet och till syvende och sist värde för invånaren. Om vi inte klarar av att nyttja kraften i öppen källkod är vi dömda att fortsätta hamna efter andra utvecklade länder, med bristfällig digital omställning som direkt konsekvens. Givet de utmaningar vi står inför som nation borde detta scenario ses som oacceptabelt.

Johan Magnusson, professor i Informatik, föreståndare SCDI, Göteborgs universitet 

Claire Ingram Bogusz, docent i Informatik, Uppsala universitet samt associerad forskare på Handelshögskolan i Stockholm 

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.