DEBATT

Skatteverket: Därför går inte grön teknik-avdraget till enbart hembatterier

Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket.
Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket.

REPLIK. Reglerna om skattereduktion för att installera grön teknik hemma behöver ses över, skriver Skatteverket i en replik. Men än så länge medger inte lagen att ge reduktion för hembatterier utan att det finns egen elproduktion. 

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Det här är en replik på debattartikeln Tibber: Skatteverket nekar svenska hushåll rätten att vara smarta

Skatteverket har förtydligat vad som gäller för att skattereduktion för installation av grön teknik ska kunna medges för installation av batterier. Om batteriet bara ska användas för att lagra egenproducerad el för hushållets eget bruk har köparen rätt till skattereduktion.

Privatpersoner som installerar system för lagring av egenproducerad elenergi medges en skattereduktion på 50 procent av kostnaden för arbete och material under förutsättning att batteriet ”uteslutande eller så gott som uteslutande används till att lagra den egenproducerade elen”. Det framgår av ställningstagandet.

Som också framgår av ställningstagandet så finns det utrymme för att i någon mån använda batteriet till annat, så länge det uteslutande eller så gott som uteslutande används för lagring av egenproducerad el. Skatteverkets avsikt är att lämna viss flexibilitet för att batteriet vid enstaka tillfällen ska kunna användas för annat, framför allt för att underhåll av batteriet ska fungera.

Vi förstår att det kan finnas fördelar med att använda batteriet för annan inkomstbringande verksamhet när batteriet inte används för att lagra egenproducerad el och att detta kan vara till nytta för den gröna omställningen. Det kan handla om att köpa el när det är billigt och sälja när det är dyrt eller erbjuda så kallat frekvensstöd på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad. Men denna typ av användning ger inte rätt till skattereduktion enligt nuvarande lagregler.

Skatteverket anser samtidigt att en utredning behöver göras av reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik. Detta för att bedöma om de nuvarande reglerna behöver anpassas till den teknikutveckling som skett inom området.

Det är bara regering och riksdag som kan ändra reglerna. Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där det förtydligas hur vi bedömer att reglerna ska tillämpas för att de ska vara förutsägbara.

I propositionen inför lagstiftningen påpekade ett par remissinstanser att möjligheten till skattereduktion för installation av lagring av elenergi inte borde begränsas till egenproducerad el. Regeringen uttryckte då att en utvidgning av skattereduktionen utöver de installationer som respektive stöd avser inte rymdes inom ramen för det aktuella ärendet, men att det fanns anledning att framöver överväga om den nya skattereduktionen även ska omfatta annan grön teknik.

Mot bakgrund av det och eftersom lagstiftarens avsikt är att stimulera hushållens egenproduktion av förnybar el och även underlätta för hushållen att spara den egenproducerade elen för att tillgodose det egna elbehovet vid ett annat tillfälle har Skatteverket förtydligat att batteriet uteslutande eller så gott som uteslutande ska användas till att lagra den egenproducerade elen för att skattereduktion för grön teknik ska kunna medges.

Skatteverket anser samtidigt att en utredning behöver göras av reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik. Detta för att bedöma om de nuvarande reglerna behöver anpassas till den teknikutveckling som skett inom området.

Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.