DEBATT

”Undantagsregel för markarbete skapar gråzon i grundvattenfrågor”

Arbete under markytan.

DEBATT. Dagens grundvattenlagstiftning är tungrodd och illa anpassad till samhällets nutida och framtida behov. Omfattande tillståndsplikt och tidskrävande tillståndsprocesser ger upphov till stor gråzonsverksamhet på tveksam juridisk grund. Vi som branschföreträdare anser en modernisering av lagstiftningen är nödvändig, skriver tre företrädare för Svenska Geotekniska föreningen.

Aktörer som kommuner, regioner, exploatörer, fastighetsbolag, bolag för el- och kommunikationsförsörjning, Trafikverket, gruv- och täktbolag med flera påverkas av grundvattenlagstiftning vid byggnation under markytan. 

Prova Ny Teknik – 149 kr
för tre månader


Tillgång till alla låsta artiklar, fördjupande kompendier,
premiumnyhetsbrev, samt e-tidningen.Kom igång nu →


Förnyas till 299 kr/mån efter din provperiod. Ingen bindningstid. Avsluta enkelt.
Gäller endast nya prenumeranter.Är du medlem i Sveriges Ingenjörer?

Aktivera ditt konto här