DEBATT

”Läkemedelsrobotar bidrar till att klara ökade behov i vård och omsorg”

Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd Region Stockholm.
Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd Region Stockholm.

DEBATT. Kommuner och regioner har en hemläxa att göra. Ersättningen till dem som utför vård och omsorg behöver stödja innovation och ny teknik, skriver regionpolitikern Désirée Pethrus (KD).

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Vi lever allt längre och behovet av vård och omsorg ökar allt mer. Personer över 80 år kommer att bli dubbelt så många fram till 2031. För äldreomsorgen betyder det att antalet anställda måste öka med 30 procent under samma period. Även inom hälso-och sjukvården måste de anställda blir många fler, men samtidigt blir antalet sysselsatta i arbetskraften inte fler i samma takt. De som är i arbetsför ålder kommer inte att räcka till för de ökade personalbehoven i offentlig sektor.

Sverige står inför ökade vård och omsorgsbehov och samtidigt konkurrerar vården med andra branscher om personal. SKR (Sveriges kommuner och Regioner) har tagit fram en personalprognos för åren 2021–2031 som visar hur behovet av anställda i kommuner och regioner inklusive privata utförare påverkas av befolkningsförändringar, demografin – och det är stora förändringar att vänta. SKR konstaterar att ”Kompetensutmaningen går inte att lösa enbart genom att rekrytera fler, arbetskraften räcker helt enkelt inte till”.

Men det finns vägar framåt. I dag finns välbeprövade initiativ som kan bidra till att lösa problemen. Det handlar om modern välfärdsteknik som inte ersätter mänsklig kontakt men som effektiviserar arbetsmoment, skapar bättre arbetsmiljö och minskar stressen för personalen.

Inom exempelvis läkemedelshantering finns stor potential i att effektivisera och jobba smartare. I Sverige beräknas cirka 380 000 personer få någon form av insats från den kommunala hälso- och sjukvården där majoriteten av insatserna sker i hemmet. Läkemedelshantering är vanligt förekommande och innefattar flera moment och kan vara tidskrävande.

Assisterad hantering genom läkemedelsrobotar möjliggör en större flexibilitet i planeringen vilket bidrar till att minska personalens stress till exempel när ett stort antal brukare behöver få sin medicin samtidigt.

Med automatisk läkemedelshantering kan enorma nyttor göras – med avseende på arbetsmiljö, kostnader, klimatvinster i minskat bilåkande till och från vårdtagare. Men även andra fördelar är ökad självständighet för användare och att besöksscheman kan utformas för att ge mer tid till annan vård. Ett pilotprojekt med läkemedelsrobot i regionens hemsjukvård i Södertälje visar på goda resultat och har varit uppskattat hos både personalen och användarna. Detta har också visat sig bidra till ökad självständighet för användarna.

Kommuner och regioner har en hemläxa att göra. Det går inte att enbart hoppas på bättre tider. Förändringar behöver komma till nu. Ersättningen till dem som utför vård och omsorg måste stödja innovation och utveckling. Som ytterst ansvariga har vi politiker ett särskilt ansvar för att se över de ersättningsystem till utförare av vård som finns inom skattefinansierad verksamhet. Syfte bör vara att främja ny teknik. Även nationellt kan kraftansträngningar och lagändringar behöva genomföras. Det vore ett förödande misstag om föråldrade system bromsade utveckling av välfärdsteknik.

Teknikutvecklingen behöver fortsätta främjas inom vård och omsorg om vi ska klara framtidens utmaningar, inte minst inom kompetensförsörjningen.

Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd Region Stockholm

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.