DEBATT

”Sverige står inför en extrem kompetensbrist i elektronik” 

Anna Wibom och Olle Hulteberg, Smartare Elektroniksystem.
Anna Wibom och Olle Hulteberg, Smartare Elektroniksystem.

Klimatomställningen är beroende av smarta elektroniksystem. Ändå råder det akut kompetensbrist inom branschen. Vi föreslår fyra åtgärder för att möta problemet, skriver Olle Hulteberg och Anna Wibom, Smartare Elektroniksystem.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

I Sverige finns det en relativt bred politisk enighet kring klimatfrågans betydelse. Ändå läggs förvånansvärt lite fokus på den konkreta hårdvara som krävs i klimatomställningen.

Förnybar el, energistyrning, elfordon och laddinfrastruktur har en viktig sak gemensamt: tekniken är helt beroende av smarta inbyggda elektroniksystem.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Därför är det oroande att Sverige står inför en extrem kompetensbrist när det gäller elektronik. Fler än åtta av tio teknikföretag har svårt att hitta rätt anställda.

Det här är ett problem som slår rakt mot Sveriges gröna ambitioner. Vi föreslår fyra åtgärder för att hantera utmaningen:

1. Underlätta för internationell kompetens

Ulf Kristerssons regering har pekat ut en ny riktning för högkvalificerad arbetskraft, med ökad service till arbetsgivare och snabbare handläggningstider. Det är ett steg åt rätt håll, men fler insatser krävs.

Sverige har många utländska teknikdoktorander, men bara runt hälften stannar kvar efter examen, enligt SCB. Vi ser att högskolorna behöver få ett tydligare uppdrag att vägleda studenter i inträdet på arbetsmarknaden.

Därutöver måste regeringen adressera bostadssituationen. Om fler talanger ska stanna i landet behöver trösklarna till bostadsmarknaden sänkas.

2. Öka samarbetet mellan industri och akademi

Kompetensbehovet gör att högskoleutbildningar i teknik och ingenjörskonst behöver byggas ut. Vi vill att det ska ske i nära samverkan med industrin, för att säkerställa att undervisningen svarar mot näringslivets behov.

Sveriges strategiska innovationsprogram (SIP), varav Smartare Elektroniksystem är ett, har skapat ovärderliga kontakter mellan industri och akademi. Vi föreslår att regeringen växlar upp arbetet med programmen och höjer deras finansiering.

Därtill behöver Sverige stärka modellen med industridoktorander, som genomför delar av sina studier på företag. Vi vill att regeringen ska sjösätta ett nytt program för att främja industridoktorander, inte minst inom smarta elektroniksystem.

3. Stimulera kompetensutveckling i näringslivet

Teknikutvecklingen på elektronikområdet går oerhört snabbt. Teknikföretag bedömer i snitt att tre fjärdedelar av deras anställda behöver kompetensutvecklas de närmaste tre åren, bland annat inom hållbar produktion.

Problemet är att kunskapshöjande insatser är dyra på kort sikt. Det vill vi råda bot på. I Sverige finns i dag ett så kallat FoU-avdrag för anställda som jobbar med forskning och utveckling. Vi föreslår ett motsvarande avdrag för kompetensutveckling.

4. Börja redan i grundskolan

Sedan 2019 utformar vi praktiska läromedel där grundskoleelever bland annat får prova på att programmera ”den smarta staden”. Vår förhoppning är att fler skolhuvudmän ska inse värdet av att tidigt väcka elevernas teknikintresse.

Samtidigt måste huvudansvaret för grundskolan bäras av politiken. Vi vill att landets folkvalda ska uppvärdera skolans utbildning i matematik och teknik. Sverige behöver rusta sina elever för en digitaliserad värld som präglas av omställning och innovation.

Snabbfotade teknikföretag med rätt anställda är en förutsättning för att sänka utsläppen. Kompetensbrist bromsar den gröna omställningen. Nu behövs en rejäl kunskapssatsning på smarta elektroniksystem. Klimatutmaningen har inte tid att vänta.

Olle Hulteberg, ordförande Smartare Elektroniksystem

Anna Wibom, programchef Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem är ett statligt finansierat strategiskt innovationsprogram som finns hos Teknikföretagen.