DEBATT

”Förändra inte EU:s prismodell för elmarknaden – modellen är inte i kris”

Emma Wiesner är ledamot i EU-parlamentet för Centerpartiet.
Emma Wiesner är ledamot i EU-parlamentet för Centerpartiet.

DEBATT. Europa har ingen elmarknadskris. Vi befinner oss mitt i en gaskris. Det är fel väg att gå att förändra modellen för elmarknaden, skriver Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C).

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Marknaden har hittills agerat på ett kraftigt underskott precis som en marknad bör göra. Att elpriserna har ökat är ett resultat av bristen på gas, inte av att elmarknaden är dysfunktionell, och bristen på gas har uppstått genom ett naivt geopolitiskt agerande.

I vanlig ordning bringar kriser fram flera nödvändiga akutåtgärder som tidigare varit otänkbara, tyvärr drar kriser även fram förslag om långtgående åtgärder utan närmare konsekvensanalyser ur mörkret.

Ett av dessa ogenomtänkta förslag som lyfts under nuvarande kris är att vi behöver reformera den europeiska elmarknaden. Rösterna har varit så pass starka att ministerrådet, påhejade av Frankrike och Spanien, har övertygat EU-kommissionen om att en reform behöver genomföras. Därför var det också djupt olyckligt att Ulf Kristersson som representant för ministerrådet i sitt öppningstal i Europaparlamentet, när Sverige inledde sitt ordförandeskap i EU, också lyfte behovet av en reformerad elmarknad.

Att införa en priskorridor medför förvisso att priserna inte kan stiga hur högt som helst, men det är en kortvarig glädje.

Det höga priset som har uppstått på grund av gaskrisen är givetvis förödande för företag och hushåll. För att få bukt med de volatila priserna gormar Frankrike såväl som Spanien om att vi måste reformera elmarknaden genom att införa en priskorridor.

Varje liberalt sinnad människa bör förstå konsekvenserna av ett sådant omfattande marknadsingrepp. Att reformera en elmarknad som ännu inte är fullt implementerad och än mindre utvärderad vore ett förödande misstag.

Att införa en priskorridor medför förvisso att priserna inte kan stiga hur högt som helst, men det är en kortvarig glädje. Det kommer tyvärr även innebära högre priser över tid. Det enklaste är att jämföra med boräntor. Om den svenska staten och Riksbanken, efter 90-talskrisen, beslutat att införa en priskorridor för bolån hade hushållen med största sannolikhet behövt betala överpris för sina bolån åtminstone en bra bit in på 2010-talet.

Att kunna garantera ett visst prisintervall har alltså en kostnad. Företagen behöver nämligen försäkra sig om att de står pall de stunder räntan eller elpriserna befinner sig utanför prisintervallet. Det är den försäkran som privatpersoner eller företag betalar för bundna avtal, och som gör att det oftast i det långa loppet blir billigast med rörligt elavtal eller rörliga bolån.

Att Frankrike och Spanien nu vill tvinga in Europas befolkning i dyra bundna avtal skulle inte bara innebära slutet för en fri elmarknad, det skulle även innebära en högre kostnad över tid för samtliga som köper el inom EU.

Därför är det otroligt viktigt att vi som fortfarande tror på den fria marknaden – och individens förmåga att själv avgöra vilket avtal som passar dem bäst – sätter ner foten. För att skicka en tydlig signal gentemot EU-ommissionen har jag skrivit ett brev som signerats av 14 kollegor från Renew Europe, den liberala partigruppen i Europaparlamentet, där vi lyfter de viktigaste punkterna inför en ny elmarknadsreform:

• Vi behöver utveckla elmarknaden inte förändra dess grundfundament.

• Investera i tekniker som bidrar till flexibilitet och storskalig energilagring. All teknik för framtida elproduktion och lagring behövs och marknadsreglerna behöver därmed vara teknikneutrala.

• Förändra inte prismodellen. Den absoluta lejonparten av experter och forskare är överens om att det kommer att göra mer skada än nytta att inskränka den fria marknaden och ändra elmarknadens grundfundament.

• För att öka stabiliteten, utan att inskränka marknaden och därmed minska investeringsviljan, bör vi fokusera på att skapa sundare investeringsmöjligheter genom kortare tillståndsprocesser, minskade regleringar och ökade initiativ för förnybart och planerbart.

Protektionism, nationella särintressen och kortsiktiga lösningar utan konsekvensanalyser kan inte få styra den fria marknadens union. Jag förväntar mig att de i grunden marknadsliberala partier som sitter i den svenska regeringen orkar stå upp för den fria marknad som både historiskt och i framtiden kommer vara avgörande för Sveriges och EU:s framgång.

Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.