Miljö

Miljö

Amerikanska ordern: Undvik k-ordet

Anställda på USA:s jordbruksdepartement har uppmanats att inte använda ordet ”klimatförändringar” – utan i stället tala om ”extremt väder”.