TECH

Hälften av alla textilier som samlas in slängs – så kan AI rädda kläderna från sopberget

Varje år samlas tonvis med kläder in. Många bränns eller skickas till deponi trots att de skulle kunna återanvändas. Arkivbild.
Varje år samlas tonvis med kläder in. Många bränns eller skickas till deponi trots att de skulle kunna återanvändas. Arkivbild.

Mer än hälften av alla kläder och textilier som samlas in slängs – trots att de går att återanvända. En ny ai-databas ska se till att fler plagg stannar i kretsloppet.

Publicerad

I dag orsakar den svenska textilkonsumtionen utsläpp som motsvarar 850 000 varv runt jorden med bil. EU:s avfallsdirektiv som träder i kraft 2025 innebär att vi måste samla in och ta hand om textil på ett annat sätt, bland annat får det inte skickas till förbränning.

Det, i kombination med att second hand-marknaden växer kraftigt, ställer nya krav på sorteringen av allt som samlas in. I dag är den till stor del manuell och räcker bara för att ta hand om en fjärdedel.

Förbränning eller deponi

Resten bränns eller hamnar på deponi, trots att så mycket som 50 till 75 procent går att återanvända.

– För att kunna ta hand om volymerna som kommer om några år behöver man automatisera och digitalisera processen, säger Susanne Eriksson, projektledare på Wargön Innovation och ansvarig för projektet AI för resurseffektivt cirkulärt mode.

Susanne Eriksson och hennes kollegor såg hur AI och maskininlärning kan användas för sorteringen. Tusentals plagg fotograferades och information om bland annat skick, mönster och märke lades in i en databas.

– Tanken är att en sorterare ska kunna stå och bara visa upp en tröja för en kamera och så kan AI tala om att det är en röd tröja och den är lite nopprig. Så då skickar vi den till återvinning.

Det ska även gå att skriva in önskemål så att man vid sorteringen lätt kan plocka ut sånt som efterfrågas.

– Det kan vara varumärken som vill ha tillbaka sina kläder, en remake-aktör som bara vill ha barnjeans i vissa storlekar, eller färgglada handdukar. I stället för att sorteraren ska stå och hålla reda på hundra olika kunder har AI koll på det.

Världsunik databas

I dag finns många öppna databaser för nyproducerade kläder, som används för att bland annat förbättra onlineförsäljning. Men det har inte funnits något motsvarande för second hand-kläder och det gör den här databasen världsunik, enligt Susanne Eriksson.

Avfallsdirektivet träder i kraft 2025. AI-databasen kommer snart att kunna användas i praktiken

– Vi kommer att ha ett första verktyg klart i vår. Sedan har vi även ett annat lite större projekt där vi ska jobba vidare med det här så att till nästa höst kommer det att finnas ännu mer uppdaterat verktyg.

FAKTA

Textilavfall

I Sverige köps i genomsnitt nästan 14 kilo nya kläder och textilier per person och år.

Nästan en tredjedel av det som köps används inte.

I genomsnitt slängs åtta kilo textil per person och år i soporna.

Inom EU skapas årligen 12,6 miljoner ton textilavfall.

Av detta är 5,2 miljoner ton i form av kläder och skor – motsvarande tolv kilo per person och år.

Endast 22 procent av textilavfallet från konsumenter samlas in till återanvändning.

Ett nytt avfallsdirektiv från EU innebär att varje medlemsstat är skyldig att införa separat insamling av textilier senast den 1 januari 2025. Som en följd av direktivet har regeringen föreslagit att Sveriges kommuner ska ansvara för att insamlingen sker separat.