MILJÖ

Tidiga varningar – nu utreds skredet i Stenungsund som miljöbrott

Brottsrubriceringen efter skredet i Stenungsund har ändrats från grov allmänfarlig ödeläggelse till miljöbrott.
Brottsrubriceringen efter skredet i Stenungsund har ändrats från grov allmänfarlig ödeläggelse till miljöbrott.

Jordskredet i Stenungsund har fått en ny brottsrubricering. Ärendet utreds nu som misstänkt miljöbrott.

Publicerad

Inledningsvis var brottsrubriceringen grov allmänfarlig ödeläggelse. I övrigt, skriver polisen på sin hemsida, "finns ingen ny information som kan lämnas ut från förundersökningen".

Förundersökningen leds av åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Det var under natten mot lördagen som ett omfattande jordskred ägde rum vid E6 i Stenungsunds kommun. Vad som orsakat skredet är ännu oklart.

HannaSofie Pedersen vid Statens geotekniska institut (SGI) sade till P4 Väst i söndags att jordskred generellt sker av två anledningar: ett intensivt regn som sipprar ned i jordmassorna eller av mänsklig påverkan som försämrat jämvikten. Alternativt en kombination av de båda.

Redan 2020 varnade länsstyrelsen Stenungsund kommun om riskerna med att bygga i området. I närheten av området finns en byggarbetsplats där det tidigare har sprängts, men det är oklart om det har påverkat.

Det har även förekommit medieuppgifter om att det dumpats stora mängder schaktmassor i närheten av motorvägen, i strid med givna tillstånd.

Länsstyrelsen varnade kommunen för skredrisk

I ett yttrande till Stenungsunds kommun från 2020, som P4 Väst var först att rapportera om, hävdade länsstyrelsen att marken i området är olämplig för bebyggelse.

Myndigheten såg risker för olyckor, översvämningar och erosion och var kritisk till det byggprojekt som dragits i gång i anslutning till E6:an i höjd med Stenungsund. Även Statens geotekniska institut (SGI) gjorde samma bedömning.

Länsstyrelsen skrev bland annat att detaljplanen inte kunde accepteras under "nu kända förhållanden".

Andreas Lidholm, länsarkitekt och tillförordnad chef på samhällsbyggnadsenheten på länsstyrelsen i Västra Götaland, uppger att Stenungsunds kommun efter yttrandet gjorde flera justeringar.

– Förenklat handlar det om två delar. Dels genomförandet av avtalet mellan kommun och exploatör men också om hur man ska hantera huvudmannaskapet för platsen. SGI tryckte på att kommunen ska vara huvudansvarig för vägarna för att säkerställa god kvalitet, säger Lidholm.

– Kommunen gjorde ett antal förtydliganden utifrån det vi påpekat och därav valde vi att inte upphäva planen, fortsätter han.

Hur ser du på helgens jordskred med tanke på den kritik som ni framförde redan 2020?

– Det är fruktansvärt. Men det är viktigt att poängtera att detta är inget unikt projekt och det är ingen unik detaljplan. Vi är ett län med svåra förutsättningar, inte bara vad gäller geotekniska frågor utan också om stigande vattenflöden och så vidare. Såna här yttranden gör vi till andra kommuner också, säger Andreas Lidholm.

Flera personer skadades lindrigt i det omfattande jordskredet – där vägen flyttade sig nästan 50 meter – som inträffade tidigt under natten till lördag. Enligt räddningstjänsten har skredet berört ett område på cirka 700 gånger 200 meter.

Vad som kan ha orsakat händelsen ska utredas på flera håll.