MILJÖ

Larmet: Höga halter av PFAS-kemikalier i svenska kräftor

En transparent fat och på det ligger några röda kräftor
Svenska insjökräftor innehåller höga halter av farliga PFAS-kemikalier. Arkivbild.

Svenska insjökräftor innehåller höga halter av PFAS-kemikalier. Det visar nya tester som Naturskyddsföreningen låtit genomföra.
– Det är ett hälsoproblem, säger Karin Lexén, föreningens generalsekreterare.

Publicerad

Samlingsnamnet PFAS syftar till en grupp kemikalier som finns i exempelvis smink, stekpannor, livsmedel och dricksvatten.

Enligt testerna, som gjordes av analysföretaget Eurofin på uppdrag av Naturskyddsföreningen, återfanns höga halter av PFAS i fyra av sju testade paket. Alla svenska insjökräftor inhandlades i matbutiker.

– Det här indikerar både att det finns oroväckande höga halter av PFAS i svenska vattendrag och att det sprids vidare via kräftor till oss konsumenter, säger Karin Lexén.

”Mydigheterna måste ta ansvar”

I år infördes EU-gemensamma gränsvärden för PFAS i såväl livsmedel som dricksvatten för att få ner nivåerna. För skaldjur är gränsvärdet 5 mikrogram per kilo, vilket fyra av kräftpaketen i testerna översteg. Två av dessa var förpackade efter årsskiftet när det nya gränsvärdet trädde i kraft.

Naturskyddsföreningen har därför valt att anmäla försäljningen av kräftorna till Livsmedelsverket och berörda kommuner eftersom man menar att kontrollen brister.

– Myndigheterna måste ta ansvar för att kartlägga och se till att det som säljs i butik går att äta. Det är deras ansvar, säger Karin Lexén.

fakta

Vad är PFAS?

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsyror och började framställas i större skala på 1950-talet. Det finns ungefär 10 000 olika PFAS-ämnen.

PFAS-molekylerna har särskilda ytegenskaper vilket utnyttjas bland annat för att exempelvis göra hållbara bubblor i brandskum, vattenavstötande impregnering för textilier, samt i matförpackningar och stekpannor.

I Sverige får vi i oss låga halter PFAS framför allt via maten, exempelvis via fisk från förorenade sjöar.

Genom användning av produkter eller varor som behandlats med PFAS kan ämnet även tas upp via huden.

Människor har också utsatts för högre halter i områden där dricksvattnet har förorenats med PFAS, till exempel från brandövningsplatser.

PFAS har flera negativa effekter på hälsan. Till exempel påverkas njurar, lever och kolesterolhalt. Det finns även studier som visar att PFAS hämmar kroppens immunförsvar. Dessutom kopplas PFAS till ökad risk för vissa typer av cancer.