MILJÖ

Mardrömsscenariot – all olja har sjunkit: ”Tungmetaller kommer finnas kvar i årtionden”

Oljeskadad svan vid Hörvik i Blekinge. Arkivbild.
Oljeskadad svan vid Hörvik i Blekinge. Arkivbild.

Kustbevakningen har hittills fångat upp minst 14 000 liter olja, men nu står arbetet stilla. All kvarstående olja har sjunkit under vattenytan.
– Det är bekymmersamt eftersom den inte går att lokalisera, säger Mattias Lindholm, presstalesperson vid Kustbevakningen.

Publicerad Uppdaterad

Det har nu gått tre dagar sedan passagerarfartyget Marco Polo gick på grund i Blekinge.

Tidigare kunde Kustbevakningen lokalisera oljan som läcker från fartyget och fånga upp den, men eftersom vattnet är så kallt har all olja sjunkit mot botten och det är därför oklart var den finns och hur den rör sig.

– Det finns ingen olja på vattenytan. Den går inte längre att se från fartyg eller från luften, men jag kan inte svara på hur arbetet går med att fånga upp olja som redan nått land, säger Mattias Lindholm.

”Fruktansvärt lidande”

Regn och blåst försvårar saneringsarbetet i Sölvesborgs kommun som drabbats hårdast av oljeläckaget.

– I dag är det inte väder för sanering, men vi jobbar på. Vi utbildar så många vi kan och håller på att se över hur vi långsiktigt kan lösa det här, säger Anders Borgman, kris- och beredskapssamordnare i kommunen.

En oljeskadad svan i hamnen vid Krokås. Oljan har läckt från den grundstötta färjan Marco Polo som gick på grund i Pukaviksbukten söder om Karlshamn.
En oljeskadad svan i hamnen vid Krokås. Oljan har läckt från den grundstötta färjan Marco Polo som gick på grund i Pukaviksbukten söder om Karlshamn.

Den ideella organisationen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt försöker fortsatt att samla in och rädda så många djur som möjligt.

– Det är bedrövligt. Alla som ser det här förstår att det är ett fruktansvärt lidande för djur och natur. Man börjar också att förstå omfattningen. Arbetet kommer att ta väldigt lång tid. Vi pratar inte om veckor utan månader, säger Anders Borgman.

Kan röra sig söderut

Oljan har nått land längs kustremsan mellan Lörby Kladd och Hörvik i Sölvesborgs kommun, men enligt prognoserna kommer den att träffa även den skånska kusten.

– Nu finns det också ett stråk olja som enligt vår prognos kan leta sig söderut till Åhus i Skåne, säger Mattias Lindholm.

Ännu har olja inte nått stränderna i nordöstra Skåne, men förberedelserna pågår för att minimera skadan. Under natten har kusten kring Åhus rensats från tång.

– Så länge vi tar upp färsk tång kan vi använda den som gödsel, men om det kommer olja i den blir det miljöfarligt avfall, säger Anders Johansson, säkerhetschef i Kristianstads kommun.

– Man har lagt ut länsar och filtar på stränderna för att samla upp, men det som är problematiskt är att man inte vet exakt var det ska träffa eftersom oljan har dykt, säger Frida Sjöstedt, biträdande beredskapsdirektör vid länsstyrelsen i Skåne.

”Tungmetaller kommer finnas kvar i årtionden”

Utöver att fåglar som smetas ner kan skadas av den tjocka oljan finns det andra och långsiktiga konsekvenser av denna typ av olja, berättar miljöforskaren Maria Granberg, vid IVL Svenska miljöinstitutet som är expert på oljeutsläpp.

– Olja är en cocktail av olika ämnen där vissa är farligare än andra. Nu verkar det börja blåsa mer vilket gör att vatten kan pumpas in i oljan som då växer i omfång. Oljan kan också sjunka i det kalla vattnet och lägga sig lite under vattenytan. Då kan den spridas med strömmarna och är dessutom mycket svårare att se, den syns först när den når land, säger hon.

Maria Granberg, miljöforskare vid Svenska miljöinstitutet, IVL.
Maria Granberg, miljöforskare vid Svenska miljöinstitutet, IVL.

Till sista kommer oljan att hamna på havsbotten. Där finns det organismer som kan bryta ner vissa delar av den. Men tungmetaller och polyaromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande kan inte brytas ner eller bryts ner väldigt långsamt. De tas upp av små organismer som sedan äts av större och av fiskar.

– De ämnena är giftiga för små organismer men framför allt för ryggradsdjur. Kräftdjur och musslor är extra utsatta eftersom de inte flyttar sig så mycket. Dessa utgör i sin tur föda för fiskar som då får i sig gifterna.

Två misstänkta efter grundstötningen utanför Blekinge

Två personer i besättningen på Marco Polo som gick på grund utanför Blekinge i söndags har delgivits misstanke om brott. De är misstänkta för vårdslöshet i sjötrafik.

– De två personerna är misstänkta för vårdslöshet i sjötrafik av normalgraden. Vad de har haft för uppgifter i detalj vill jag inte gå in på, men de är en del av besättningen som är ansvarig för framförandet av fartyget i navigatoriskt hänseende, säger kammaråklagare Adrien Combier-Hogg till TT.

Är kaptenen en av de misstänkta?

– Jag vill inte i nuläget gå in på exakt vilka tjänstebefattningar de har med tanke på utredningen och sekretessen.

fakta

Oljeutsläppet från Marco Polo

Passagerarfärjan TT- Line Marco Polo, som är flaggad i Cypern, var på väg från Trelleborg till Karlshamn för att sedan fortsätta till Klaipeda i Litauen.

I söndags stötte fartyget på grund. Larmet kom klockan 6.25.

I Hanöbukten hade fartyget först stött på grund och börjat läcka olja.

Därefter fortsatte det ytterligare tre nautiska mil, vilket motsvarar fem–sex kilometer, innan det gick på ett nytt grund och fastnade.

Under söndagen nådde oljan land vid Hörvik i Sölvesborgs kommun.

Ett 50-tal personer deltar i saneringsinsatsen på land, som leds av kommunen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelsen bistår.

Till havs jobbar runt 60 personer från Kustbevakningen med att fånga in olja i havet.