MILJÖ

Raset på E6 – Expert: Skredet hade hänt förr eller senare

Kvicklera i kombination med regn underminerade marken före skredet utmed E6 i Stenungsund.
Kvicklera i kombination med regn underminerade marken före skredet utmed E6 i Stenungsund.

Lera i marken gör att skred förr eller senare inträffar. Nu försöker myndigheterna säkra så att det inte går fler skred vid E6:an utanför Stenungsund. ”Det här kommer inte som en blixt från klar himmel”, säger experten Johan Kleman.

Publicerad Uppdaterad

Bilder från luften visar hur ett skred skapat stor förstörelse på E6 utanför Stenungsund.

Statens geotekniska institut (SGI) är på plats för att stötta räddningstjänst och polis med expertkunskap om ras och skred.

– Just nu handlar det om att göra en lägesbedömning. Man försöker se till att människor inte kommer till området och försöker säkra så att det inte går ytterligare skred, säger HannaSofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning på SGI.

TT: Hur stor är risken för fler skred?

– Det kan jag inte säga än. Men det är ett stort skred som har gått och det är i ett lerområde. När de här massorna dras iväg tittar man alltid på hur det ser ut i bakkanten av skredet. Om den står brant är sannolikheten större för ytterligare skred.

Enligt Johan Kleman, professor emeritus i naturgeografi och fjärranalys, kommer skredet inte helt oväntat.

E6 vid Stenungsund är avstängd i båda riktningarna efter att ihållande regn har orsakat ett stort jordskred som flera bilar och en buss åkt ned i. Tre personer uppges vara skadade.
E6 vid Stenungsund är avstängd i båda riktningarna efter att ihållande regn har orsakat ett stort jordskred som flera bilar och en buss åkt ned i. Tre personer uppges vara skadade.

– Man ser att vägen plötsligt är avbruten. Det betyder att någonting under har glidit. Det som rör sig är leran under, det är alltid den. I Sverige och Norge sker det här på ställen som vi människor inte uppfattar som sluttningar, det räcker med någon grads lutning, säger han.

Leran är en tiotusen år gammal rest från istiden som gör att lerskred förr eller senare inträffar. Främst i södra Sverige.

– Sverige är dömt att ha en viss frekvens av skred, säger Johan Kleman.

Enligt Johan Kleman hade skredet i Stenungsund förmodligen inträffat förr eller senare, men det hade lika gärna kunnat dröja 200 år till. Stora regnmängder ökar risken.

– Men lerskred kan också inträffa vid enkla samhälleliga åtgärder. Du kanske gräver bort tre eller fyra meter lera för att göra en undergång under en väg. Det kan räcka för att få i gång ett lerskred. Det måste inte vara katastrofala händelser som utlöser det, leror blir svagare med tid, säger han.

FAKTA

Kvicklera

Kvickleror finns framför allt i Västsverige. De är normalt sett relativt stabila, men kan bli mycket lösa om de utsätts för vibrationer eller ökad belastning.

Flera av de stora skred som skett i Västsverige är av kvickleretyp.

När leran förlorar sin stabilitet hamnar den i ett flytande tillstånd och den sammanhållande kraften mellan lerpartiklarna går förlorad. Det här kan leda till stora skred.

Kvickleran förekommer i Skandinavien, Nordamerika och Ryssland där de avsatts i anslutning till de stora inlandsisarna. Områden med höga salthalter är mest utsatta.

Stora delar av Västsverige består av områden med stora förutsättningar för kvicklera, det gäller hela vägen från norra Halland, upp längs hela Västkusten, Vänernområdet och stora delar av Dalsland och Värmland .

Källa: SGU

Många bäckar i området

Det är främst områden där det finns mycket salt i leran som är utsatta, det gör nämligen att leran sakta men säkert blir svagare.

Västkusten är ett extra utsatt område. Enligt HannaSofie Pedersen på SGI har myndigheter och kommuner koll på vilka riskområdena är.

STENUNGSUND 20230923 E6 vid Stenungsund är avstängd i båda riktningarna efter att ihållande regn har orsakat ett stort slukhål som flera bilar och en buss åkt ned i. Tre personer uppges vara skadade.Foto: Adam Ihse / TT / kod 9200
STENUNGSUND 20230923 E6 vid Stenungsund är avstängd i båda riktningarna efter att ihållande regn har orsakat ett stort slukhål som flera bilar och en buss åkt ned i. Tre personer uppges vara skadade.Foto: Adam Ihse / TT / kod 9200

– Om man tittar på kartor så går det många små bäckar och vattendrag i området. När det regnar mycket bygger det upp ett portryck i marken och det gör att lerans egenskaper förändras. En sådan liten detalj kan rubba leran, säger hon.

Oftast handlar det vid skred dock om en kombination av naturliga faktorer och mänsklig påverkan, enligt Pedersen.

– Man kan bygga på lera utan att det är ett bekymmer. Det är en förutsättning för att vi över huvud taget ska kunna bo och verka i den här delen av landet, säger hon och fortsätter:

– Det är när man inte är uppmärksam eller när saker förändrar förhållandena som det blir problematiskt.

Jordskredet utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse

Larmet om jordskredet i höjd med Stenungsund nådde räddningstjänsten vid 01.48 natten mot lördagen. Vägbanan på E6 hade då drabbats av stora skador i både norr- och södergående riktning.

Polisen har inlett en utredning om grov allmänfarlig ödeläggelse och ska bland annat prata med personal på en närliggande byggarbetsplats.

De har sprängt vid den byggarbetsplatsen och därför vill vi utreda om det finns några kopplingar mellan de här sprängningarna och det här raset. Men det är för tidigt att uttala sig om just nu, säger polisens presstalesperson August Brandt.

Spricka tvärs över landskapet

En bild från platsen visar att vägen drabbats av omfattande skador vid flera platser i båda riktningar. Störst förödelse synes ha skett i närheten av en mack, där en stor spricka löper tvärs över landskapet, från den ena sidan av vägen till den andra. Flera lastbilar i området har skadats och står på snedden.

En Burger King-restaurang ligger inom samma område och bilder från platsen visar att taket på restaurangen har rasat in.

E6 vid Stenungsund är avstängd i båda riktningarna efter att ett stort slukhål har skurit av vägen.
E6 vid Stenungsund är avstängd i båda riktningarna efter att ett stort slukhål har skurit av vägen.

Enligt räddningstjänsten är de hårdast drabbade delarna av skredområdet omkring 150 gånger 100 meter. Totalt har skredet berört ett område om cirka 700 gånger 200 meter.

Ett antal fordon fastnade i samband med skredet och flera personer har hjälpts bort av brandpersonal och helikopter, enligt räddningstjänsten. Tre personer har förts till sjukhus med lindriga skador, uppger polisen.

– Specialutbildad räddningstjänstpersonal och sökhundar har satts in för att söka igenom rasområdet, säger Daniel Gillesén, vakthavande räddningschef på platsen.

– De är utbildade för att söka båda i naturliga skredområden och i raserade byggnader, så vi använder dem nu för att tillsammans med teknisk kompetens göra bedömningar.

Med sökandet vill man utesluta att det finns människor kvar i området, säger han.

Vi har gjort ganska effektiva visuella sök under natten men det är klart att vi vill säkerställa att det inte finns något under något.

TT: Finns det någon fara i att arbeta på platsen?

– Ja men det gör det, det är ju svårt att göra bedömningar för hur långt man släpper in personal i ett skredområde, hur man ser på riskerna för följdskred och vad som händer om det fortsätter röra på sig. Det är riskfyllt men vi använder specialutbildad personal för att göra det försiktigt i lugn och ro.

Risk för nya ras

Eftersom ytterligare skred eller ras inte kan uteslutas uppmanas trafikanter och allmänhet att undvika platsen. Polisen har spärrat av ett stort område med anledning av den eventuella rasrisken.

Enligt August Brandt har det varit lite bekymmer med nyfikna människor som vill ta sig in på området.

– Så ett medskick är att nu när det är avspärrat enligt rättegångsbalken är det faktiskt brottsligt att ta sig in innanför avspärrningarna.

Polisen bedömer att påverkan på trafiken kommer att bli "enorm" under lång tid framöver. Trafiken leds om via väg 650.