Tunnelborren Elektra står stilla

2021-04-26 13:42  

Jätteborren Elektra, som ska driva tunnel genom Stockholm, står stilla sedan årsskiftet. Orsaken är att berget behöver tätas mer än väntat.

Artikeln har korrigerats med rätt överföringskapacitet.

Den 240 meter långa tunnelborrmaskinen Elektra drogs igång i februari 2020. Uppgiften är att borra sig hela vägen från Danderyd till Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Syftet med projektet är att dra en ny elförbindelse genom Stockholm, så att stadens invånare kan få ta del av mer effekt. Inuti tunneln ska högspänningsledningar läggas i kabel.

Men borrningen har kantats av problem. Först fick tunnelborrmaskinen ett haveri. Sedan drabbades projektet av ett allvarligt utbrott av covid-19 bland tunnelborroperatörerna.

Dessutom gick framdrivningen betydligt långsammare än väntat för att berget visade sig läcka för mycket vatten.

Tunnelborrmaskinen Elektra. Foto: Tobias Ohls

Elektra kom bara 1 400 meter innan det tog stopp på grund av vattenläckaget. Sedan årsskiftet har maskinen stått stilla.

– Berget visade sig vara svårare att täta än förväntat med behov av ytterligare tätning i den hittills borrade tunneln, säger Patrik Svensson, presstalesperson på stamnätägaren Svenska kraftnät.

”Ett fåtal områden som åtgärdas”

I projektets miljödom finns reglerat hur mycket vatten som får läcka in i tunneln. Syftet är att arbetet inte ska orsaka en skadlig grundvattensänkning.

– Vi är inte i närheten av att påverka grundvattennivån på något sätt men vill vara säkra på att vi tätar tillräckligt så att vi inte hamnar i en sådan situation, säger Svenska kraftnäts projektledare Ulrika Hamberg.

Tunnelborrmaskinen Elektra. Foto: Tobias Ohls

Företaget Besab har anlitats för att eftertäta tunneln. Det görs genom att långa hål, sex meter långa, borras med jämna intervaller längs tunneln. Hålen fylls sedan med ett tätningsmedel som består av polyuretan, som trycks ut i bergets naturliga sprickor. På så sätt hindras vatten från att läcka in i tunneln.

– Jag vill understryka att det rör sig om ett fåtal områden som åtgärdas för att minimera läckaget längs den hittills borrade tunnelsträckningen, säger Tobias Andersson, byggledare, på Svenska kraftnäts hemsida.

Ovanligt med tunnelborrmaskiner i Sverige

Nu hoppas Svenska kraftnät att Elektra ska kunna gå igång igen den 3 maj.

– Tätningen har utförts med gott resultat samtidigt som vi också har arbetat med att utveckla tätningsarbetet inför fortsatt tunnelborrning, säger Patrik Svensson.

Maskinen, här till höger i bild, mäter färdigmonterad 240 meter. Foto: Tobias Ohls

Det är ovanligt att tunnelborrmaskiner används i Sverige. Det mest kända – och ökända – exemplet är tunnelprojektet genom Hallandsåsen. Det påbörjades 1992 men stod inte klart förrän 2015. Byggets första tunnelborrmaskin körde fast och stora vattenläckage gjorde att Skanska använde tätningsmedlet Rhoca Gil som visade sig vara giftigt.

”Kommer att ta oss vidare på ett effektivt sätt”

I projektet genom Stockholm har Svenska kraftnät valt tunnelborrmaskin som framdrivningsmetod främst för att den knappt ger upphov till några vibrationer och därför är skonsam mot omgivningen. Man slipper också att driva arbetstunnlar och framdrivningen ska gå snabbare än traditionell borra- och sprängmetod.

När tunneldrivningsprojektet invigdes i Danderyd i januari 2020 sa byggledare Tobias Andersson att han inte såg några risker med att köra fast med tunnelborrmaskinen likt projektet i Hallandsåsen. Då hänvisade han till att Stockholm har en helt annan typ av berg, med få förkastningar.

Ulrika Hamberg. Foto: Svenska kraftnät

Inte heller Ulrika Hamberg ser några stora likheter mellan Hallandsåsen och det nuvarande tunnelprojektet i Danderyd.

– Hallandsåsen är ett mycket mer komplicerat projekt. Det är en geologi som är otroligt besvärlig, det är som ett sockerbitsberg som vittrar väldigt och är oerhört svårtätat. Det är en helt annan utmaning än den vi har i Danderyd. Jag ser inte alls att vi skulle kunna hamna i en situation som i Hallandsåsen. När vi väl har fått tätt på det här, och det tror jag vi har fått alldeles snart, kommer vi att ta oss vidare på ett effektivt sätt, säger hon.

Så det här blir inte Stockholms Hallandsåsprojekt?

– Nej det kan jag inte se, säger Ulrika Hamberg.

Om stillaståendet orsakar någon bestående försening eller fördyring i projektet kan Ulrika Hamberg ännu inte svara på.

– Med erfarenhet av att ha byggt tunnlar sedan 80-talet så ropar man inte hej förrän man är framme. Nu har vi fokus på att ta igen den här tiden, säger hon.

Tunnelprojektet i Stockholm

Heter formellt: Projekt Anneberg-Skanstull.

Sträcka: 13,4 km.

Klar: 2027.

Syfte: Ny elförbindelse mellan Danderyd och Hammarby Sjöstad.

Elteknik: Växelström, 400-kilovoltskablar i tunnel.

Överföringskapacitet: 550 MW.

Kostnad: Cirka 3 miljarder kronor.

Tunnelns diameter: 5 meter.

Tunnelns maxdjup från markytan: Cirka 100 meter.

Tunnelborrmaskin: Elektra, tillverkad av Herrenknecht.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt