Deras ballong-riggar ska frysa atmosfärens koldioxid

2021-05-11 08:13  
Ballongens rigg består bland annat av aluminiumplattor som kyls till 80 minusgrader – torrisen lagras sedan i tryckkärl. Foto: Raven Aerostar

Koldioxid fryser till kolsyresnö vid -78,5 °C. Israeliska High Hopes vill utföra processen i kylan på 10-15 kilometers höjd. De tror att en av deras ballong-riggar kan samla in ett ton koldioxid på 12-24 timmar.

Som en del i klimatarbetet satsar EU på CCS – "carbon capture and storage". Enligt fjolårets rapport från Klimatpolitiska vägvalsutredningen är det även nödvändigt att Sverige satsar på CCS om vi ska nå våra klimatmål.

Då handlar det om att fånga in koldioxiden vid källan, som skorstenar vid förbränningsanläggningar eller stora industrier. Men det finns också en rad projekt kring att samla in koldioxid från atmosfären – detta är dock väldigt dyrt.

Ett prisexempel kommer från schweiziska Climeworks, som suger upp koldioxid från atmosfären. Enligt New Atlas ligger kostnaden vid Climeworks anläggningar någonstans mellan drygt 5 000 kr och 8 400 kr per ton insamlad koldioxid.

Läs mer: Satelliter avslöjar hotande glaciärkatastrof

Den prislappen utmanas nu av High Hopes. Det israeliska företaget hävdar att deras höghöjdsballonger kan samla 1 ton koldioxid för 840 kronor, och de tror att en uppskalning kan pressa priset till 400-500 kr per ton.

Deras koncept för insamlingen bygger på att koldioxid fryser till kolsyresnö vid -78,5 °C, och eftersom ballongen befinner sig på 10-15 km höjd så innebär det att processen för kryogen destillation kräver mycket lite energi. Riggen skulle bara bestå av en del som ökar CO2-halten något i den luft som tas in – samt aluminiumplattor som kyls till 80 minusgrader, där koldioxiden bildar snöflingor.

Ballonger fyllda med vätgas

Torrisen hamnar i trycktankar och när temperaturen stiger på lägre höjd så omvandlas isen till gasform i tanken. Sedan är det en enkel sak att föra tanken till lagringsplatsen. High Hopes tänker använda sig av samma ballonger som tog det nedlagda Loon-projektet till rekordhöjder innan det lades ner. I grundutförandet räknar man med att en ballong ska kunna samla in ett ton CO2 på 12-24 timmar.

Ballongerna ska vara fyllda med vätgas för att få lyftkraft. Vätgasen ska också användas för att driva riggen och navigationssystemet ombord.

Hittills har High Hopes bara skickat upp mindre testballonger som kan bära ett par kilos last. Loon-ballongerna tillverkas av amerikanska Raven Aerostar, och de ta en last på 150-200 kg till drygt 20 km höjd – men vid den något lägre höjd som High Hopes tänker sig så går det att öka lasten till 300 kg.

Läs mer: Spår efter kalla krigets kärnvapentester hittad i honung

Israelerna ser det som troligt att man framledes använder en ännu större ballong, men de som finns i dag är inte kommersiellt tillgängliga. Bland annat har Nasa ballonger som kan lyfta 1,5 ton last. För att fånga in en miljon ton CO2 per år skulle det krävas 2 055 stora ballonger som vardera kan bära ett tons last, och de skulle då behöva gå ner för att lämpa av koldioxid var 18:e timme.

Den valda tekniken kräver förvisso en del markpersonal, men behovet förblir ungefär det samma vid en uppskalning. High Hopes sätter sina förhoppningar till att företaget i framtiden kan tillgodose sig någon slags skatteväxling i stil med vad vi redan har i Sverige.

John Edgren

Mer om: Koldioxid

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer