Digitalisering

Digitalisering

De stabiliserar ditt darrande

Med allt bättre beräkningskapacitet i en mobiltelefon finns det andra sätt att förbättra bildkvaliteten än genom att sätt in bättre optik eller bildsensor. Uppsala-företaget Imints algoritmer stabiliserar skakiga videofilmer.

Digitalisering

It-startupen tar sikte på Jakarta

Jakarta stad väljer att testa svenska Transiros Uber-inspirerande system för bussar. Slår det väl ut kan det införas på stadens samtliga 23 bussterminaler.

Digitalisering

Läs tekniknyheter hela sommaren

Nästa pappersutgåva av Ny Teknik kommer ut i slutet av augusti. Till dess får du dina tekniknyheter på nyteknik.se.

Digitalisering

Digitala nationella prov ska hindra fusk

Alla nationella prov ska bli digitala, föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Förhoppningen är att det ska minska fusk och underlätta vid rättningen, rapporterar SVT Nyheter.