Nytt verktyg för att hitta brister i leveranser

2013-12-03 07:47  

Det är inte ovanligt att 62 procent av materialet anländer till en byggarbetsplats vid fel tidpunkt eller i skadat skick. Men nu finns ett nytt ramverk för att hitta brister i logistik på byggen.

Ramverket kallas för BSCOR, Builders Supply Chain Operations Reference model, och bygger på ett befintligt ramverk för tillverkningsindustrin. Doktorand Micael Thunberg vid Linköpings universitet har anpassat originalet för byggbranschen.

- Det är en konceptuell modell, en guide kan man säga, som beskriver processer och mätetal för att kartlägga försörjningskedjan och mäta dess prestation, säger Micael Thunberg.

Genom kartläggningen ska eventuella problem bli tydliga så att dessa kan åtgärdas på ett tidigt stadium. Mätetal och processbeskrivningar är standardiserade, så att alla mätningar görs på samma sätt och att resultaten blir jämförbara.

- Alla som är delaktiga i försörjningskedjan kommer att prata samma språk. I dag är det ofta så att till exempel leveransprecision betyder en sak för entreprenören och en annan sak för leverantören, säger Micael Thunberg.

Vill byggföretagen lägga tid och pengar på att mäta sina leveranser?

- Det viktiga är att inte ta för mycket tid från platschefen. Jag tror inte på att slänga verktyget i händerna på platschefen utan det ska vara ett team högre upp som är ansvarigt för att jämföra. Men man måste hitta ett system för att få in data så att det inte tar så mycket tid, säger Micael Thunberg.

Ett sådant system skulle kunna vara en enkel handscanner, som kan användas för att läsa in streckkoder från lastpallar som anländer till byggarbetsplatsen. På så sätt kan informationen enkelt skickas direkt till den som ansvarar för kartläggningen, till exempel på regionkontor eller huvudkontor.

Forskargruppen som ägnar sig åt bygglogistik på Linköpings universitet har en vision om att ramverket framöver ska utvecklas till en databas med information om kartläggningar från flera företags byggprojekt. Tanken är att en sådan ska skötas av en extern aktör, likt tillverkningsindustrins Supply Chain Council.

Är byggbranschen intresserad av det här?

- Ja. Peab är med i forskningen och de är mycket intresserade just för att det är standardiserade mätningar. Hittills har varje platschef haft sitt sätt att jobba på, men nu vill de mäta mer standardiserat för att följa upp hur projekten går. Peab har flera tusen byggprojekt varje år och vill jämföra dem sinsemellan, säger Micael Thunberg.

Under forskningsarbetet har Micael Thunberg testat delar av ramverket ute på byggen.

- Materialleveranserna har varit en aha-upplevelse. Vi tyckte att vi hade fått ganska dåliga mätvärden när i genomsnitt 38 procent av materialet kom i rätt tid, i rätt skick, i rätt kvantitet och med rätt dokumentation i ett projekt, men platschefen tyckte att det var ganska bra jämfört med hur det kan vara. Då ska man komma ihåg att tillverkningsindustrin kan ha runt 80 procents leveransprecision, säger Micael Thunberg.

Många säger att byggbranschen är konservativ, hur ser ditt hopp ut om att åstadkomma en förändring?

- Det är en svår bransch, men när jag har pratat med platschefer, hantverkare och logistikchefer säger de att det inte kan vara så här. Jag känner att de är villiga att förbättra sig, säger Micael Thunberg.

Micael Thunberg försvarar sin licentiatavhandling på fredag, men fortsätter därefter att forska om bygglogistik. Då ska han titta närmare på hur beslut i tidiga skeden påverkar logistiken på byggarbetsplatsen.

Linda Nohrstedt

Mer om: Bygg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer