Krav på Boverket efter husras

2013-12-17 15:15  

Boverket måste tydliggöra kraven på dimensioneringskontroll. Den slutsatsen drar Haverikommissionen i sin utredning av husraset i Ystad förra året.

Raset vid Hälsans hus i Ystad inträffade på natten mellan den 24 och 25 maj 2012. Eftersom arbetsplatsen då var tom skadades ingen människa i raset. Men händelsen rönte stor uppmärksamhet i byggbranschen eftersom ett 40-tal byggnadsarbetare tidigare hade befunnit sig på arbetsplatsen.

Statens haverikommission har utrett händelsen för att se om det går att förbättra säkerheten på något sätt i byggbranschen. Under tisdagen offentliggjorde kommissionen sin rapport, som är den första som kommissionen har gjort av ett husras.

Den direkta orsaken till raset var att stålpelarna var underdimensionerade i den trevåningsdel som rasade. Den slutsatsen har även dragits i den utredning som totalentreprenören Peab har låtit göra.

Enligt Haverikommissionen uppstod dimensioneringsfelet i det datorstödda ritprogrammet när pelare i den lägre byggnadsdelen av misstag kopierades till trevåningsdelen. Pelarna fick rätt dimension för att bära den lägre byggnadsdelen, men var för klena för att bära tre våningar.

Under utredningsarbetet har Haverikommissionen inte lyckats hitta någon dokumentation som visar hur pelarna har beräknats. Företaget Sydark Konstruera, som ansvarade för konstruktionen av stålpelarna, har dokumenterat att egenkontroll har utförts, men Haverikommissionen anser att det finns en risk att protokollen har signerats utan att någon kontroll egentligen har gjorts.

Under själva byggarbetet har tids- och kostnadspress varit styrande, enligt Haverikommissionen. Detta ledde till att kvaliteten fick stå tillbaka. Ett exempel var att bärande stålpelare kapades och svetsades samman när man upptäckte nivåskillnader under monteringsarbetet.

Byggprojektet genomfördes med ett stort antal underleverantörer och enligt Haverikommissionen var samordningen i projektet bristfällig.

Slutsatserna av olyckan är att Boverket behöver tydliggöra betydelsen av dimensioneringskontroll vid upprättande av kontrollplaner. Kommissionen vill att Boverket klargör hur en granskning ska ske, till exempel kopplat till projektets storlek och komplexitet.

Dessutom anser Haverikommissionen att Boverket uttryckligen måste ställa krav på att dimensioneringskontrollen ska utföras av någon som inte har deltagit i dimensioneringsarbetet.

Haverikommissionen tycker också att Boverket systematiskt bör följa upp de inträffade rasen och allvarligare skadorna som inträffar inom byggbranschen.

Ny Teknik har tidigare rapporterat om att olyckan inte ledde till åtal eftersom åklagaren bedömde att det inte förelåg någon konkret fara på grund av att raset inträffade på natten.

Linda Nohrstedt

Mer om: Husras Bygg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer