Regeringen: Polisen ska få kameraövervaka utan tillstånd

2017-06-14 11:14
Ökad kameraövervakning ska höja säkerheten. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Polisen ska få möjlighet att kameraövervaka utan att ansöka om tillstånd. Det ska räcka med en anmälan.

(Artikeln har uppdaterats)

Det beskedet ger nu justitieminister Morgan Johansson (S). Därmed föregår regeringen utredningen om kameraövervakning som ska presenteras på fredag.

Beskedet, som först lämnades av statsminister Stefan Löfven under partiledardebatten i riksdagen, innebär att regeringen vet att utredningen inte kommer att leverera önskvärt resultat.

– Ingången har alltid varit att det skulle bli lättare med kameraövervakning. När det gäller frågan om tillståndsplikt för polisen så hade inte utredningen till uppgift att lösa den, säger justitieminister Morgan Johansson.

TT: Men tänkte ni inte på det här när ni tillsatte utredningen, att formulera direktiven skarpare?

– Frågan om tillståndsplikt var faktiskt inte uppe då.

TT: Är det här ett underkännande av utredningens resultat i förväg?

– Det är väl en vidareutveckling av utredningsarbetet, säger Morgan Johansson.

Det blir ingen ny utredning, utan frågan kommer att behandlas inom justitiedepartementet.

Från såväl politiskt som polisiärt har det funnits farhågor om att utredningen inte ska föreslå de verktyg som man anser behövs. Trycket på ökad kameraövervakning, och det politiska stödet för det, har ökat kraftigt sedan utredningen tillsattes 2015.

– Verkligheten har sprungit ifrån regeringens direktiv till utredningen. Polisen behöver ha möjlighet att kameraövervaka på särskilt brottsutsatta platser utan att behöva ansöka, det ska räcka med att anmäla. Här ser jag en risk för att utredningens förslag inte kommer att underlätta utan snarare försvåra det, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé.

Beskedet från regeringen i dag tyder på att man håller med Moderaterna.

Polisen har ökat användningen av kameraövervakning de senaste åren. För fem år sedan fanns ett tiotal fasta kameror, i dag runt 120, plus 55 nya som är uppsatta i Rinkeby, Tensta och Husby. Nationellt satsas det under de kommande åren på ett gemensamt och enhetligt övervakningssystem.

– Det finns ett otroligt stort behov av kameror. Vi har en brottsutveckling som inte är positiv, snarare tvärtom, och då är kameror ett viktigt komplement som gör arbetet mycket lättare för oss, säger Joakim Söderström, nationellt ansvarig för polisens allmänna kameraövervakning.

Polisen får i dag besluta om uppsättning av kameror, men det beslutet gäller bara i en månad. Därefter krävs beslut från länsstyrelsen. Det är bland annat i den frågan som politiker och poliser hoppas på utredningen.

Debatt

Läs mer