Svenska tekniken utvinner guld ur skrot och slagg

2021-03-24 06:00  

Metoden renar lakvatten från tungmetaller. Nu visar ett testprojekt att tekniken även kan utvinna guld och andra värdefulla ämnen ur gruvslagg, elskrot och industriellt avloppsvatten.

På en deponianläggning i Fagerliden, Robertsfors, har en ny svensk metod visat att det går att rena lakvatten på tungmetaller.

Enligt miljöteknikföretaget Chromafora, som har utvecklat och patenterat metoden, minskar den vattnets zinkhalt med minst 80 procent.

– I grund och botten handlar det om att utvinna lösta metaller ur vätskor. Man binder metallerna till kemin och sedan använder man konventionell filterteknik, säger Chromaforas vd Johan Seijmer.

Tekniken kallas Selmext (Selective metal extraction). Under fjolåret sattes den för första gången in i full skala, vid en av Ragn-Sells avfallsdeponier, där den används för att rena lakvatten.

Läs mer: Svenska metoden ersätter giftiga kromsyran – ”David mot Goliat”

När kemikalierna fäster vid metallerna, bildas större molekyler som fastnar i filtret. Därefter kommer separationssteget, där molekylerna delas så metallerna kan tas tillvara och kemikalierna återanvändas i processen.

Utvinner guld med sulfat i stället för med cyanid

Nu har företaget visat att Selmextmetoden också kan kombineras med tiosulfat för att utvinna guld ur elektronikskrot, slagg, berg, med mera.

– Vi tror att det här är en teknik som ligger väldigt rätt i tiden i dag. Dels kan den avgifta vattenströmmar och minska avfallsmängden, dels kan den vara intressant för industrier som har specifika metaller i sitt avfall, säger Johan Seijmer.

Konventionellt används cyanid för att laka guld ur slagg och avfall. Detta medför miljö- och hälsorisker, vilket i sin tur komplicerar tillståndsprocessen.

– De problemen slipper man med vår metod. Dessutom har den hög precision, man får en smal träffbild på vilka ämnen man vill utvinna. Det ger en väldigt ren koncentration med goda möjligheter att utvinna värdefulla metaller ur restströmmar, säger Johan Seijmer.

Metoden kan rena vatten på uran

Enligt en ny laboratoriestudie som Chromafora genomfört, kan metoden även ta bort uran ur vatten med en effektivitet på över 99 procent.

– Att rena lakvatten från uran med konventionella metoder är ofta väldigt dyrt. Så vi är förstås glada att resultaten visar, att vår teknik är så effektiv även på uran, säger Johan Seijmer.

Nu siktar Chromafora på att få sin metod i drift på fler anläggningar.

– Vi har gått från innovationsbolag till att vara ett företag som kan erbjuda lösningar med fokus på vattenrening. Nu vill vi hjälpa fler kunder med fullskalig drift samtidigt som vi fortsätter utvecklingsarbetet, säger Johan Seijmer.

Företaget grundades av kemiforskare

Chromafora grundades 2010 av kemidoktorerna Gaston Lavén och Martin Kullberg. Det ägs i dag av grundarna tillsammans med Ragn-Sells, Zentricity Holding, Almi och privata investerare.

Bolaget har två patenterade tekniker för vattenrening:

Selmext, för att hantera avfallsströmmar som innehåller tungmetaller. Den höga selektiviteten ska också möjliggöra återvinning av till exempel guld och sällsynta jordartsmetaller. Tillämpningar kan hittas inom gruvindustrin, industriellt avloppsvatten och deponi.

Selpaxt, för att selektivt extrahera organiska föreningar ur vatten. Under 2020 visade en Rise-studie att metoden tar bort över 99 procent av flera hormonstörande PFAS-ämnen.

Testprojektet för at utvinna guld har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet Resource, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och det statliga forskningsrådet Formas.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt