Slutstrid om kärnkraft och gas som gröna investeringar

2021-04-21 07:40  
Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

In i det sista bråkas det om EU:s nya regelverk för gröna investeringar – taxonomin. Åtta EU-länder sätter sig på tvären och kräver i ett brev till EU-kommissionens chef Ursula von der Leyen att gas och kärnkraft ska ingå.

På onsdagen ska EU-kommissionen presentera sitt taxonomiförslag, om inte planen ändras i sista stund. Bakom det abstrakta namnet taxonomi döljer sig klassificeringar av vad som ska anses vara en hållbar, grön investering.

För den svenska regeringen, riksdagen och näringslivet är fokus på hur svenskt skogsbruk, vattenkraft och bioenergi kommer att omfattas. Klassificeringen är viktig, eftersom det väntas få stor betydelse för hur lätt det kommer att vara att locka kapital till investeringar framöver.

Strid om naturgas

De senaste utkasten som läckt ut från EU-kommissionen har stillat flera av de tidigare farhågorna för att svenska intressen skulle missgynnas.

Men förhandlingar pågår in i det sista i Bryssel. På tisdagen skrev åtta stats- och regeringschefer med Polen och Ungern i spetsen till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för att försöka få in gas och kärnkraft i förslaget.

Enligt läckta utkast tänker EU-kommissionen behandla dessa energislag separat i ett senare skede, vilket ogillas skarpt av de åtta.

"Vi anser att det skulle vara fel att klassa kärnkraft och gas som klart icke-gröna under en övergångsperiod och att det skulle orsaka stor skada för länder med en tung andel industri i sin ekonomier", skriver de.

Högljudda protester

Tidigare utkast som inkluderade naturgas väckte dock högljudda protester från flera länder, däribland Sverige, och från miljöorganisationer. De ansåg att det sänkte trovärdigheten för hela taxonomin om fossil energi skulle klassas som grön.

Men de åtta länderna kräver att EU-kommissionen gör om och tar med naturgasen igen, plus kärnkraften.

"Även om det innebär att godkännandet av lagstiftningen försenas, så är målsättningen att ha bra och ambitiösa regler för alla relevanta teknologier och energikällor värt det", skriver de i brevet.

När EU-kommissionen har lagt fram sitt slutförslag ska det synas av ministerrådet, som samlar samtliga medlemsländer, och EU-parlamentet. Men ingen av dem kan ändra delar i förslaget – valet står mellan att säga ja eller nej till hela förslaget.

Fakta: EU:s gröna taxonomi

EU:s gröna taxonomi är ett slags verktyg för att kolla om investeringar är miljö- och klimatvänliga.

Syftet är att guida investerare så att pengar investeras i grönare verksamheter i stället för i verksamheter som inte är klimat- eller miljövänliga.

Det bygger på sex olika klimatmål. Nu slås reglerna för de två första målen fast.

För att en investering ska klassas som grön ska den klara kriterierna för minst ett av målen och samtidigt inte påverka de övriga negativt.

1. Begränsning av klimatförändringarna

2. Anpassning till klimatförändringarna

3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

4. Omställning till en cirkulär ekonomi

5. Att förebygga och begränsa föroreningar

6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Källa: Regeringen

Maria Davidsson/TT

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt