Forsmark om effekthöjningen: ”Förnyad dialog mer framkomlig väg”

2020-04-02 14:56  

Forsmarks kraftgrupp hoppas fortfarande kunna höja effekten i block 1, men avstår från att överklaga domen som stoppade planerna. Nu satsar bolaget på en ny dialog.

I ungefär 15 år har Forsmark diskuterat en effekthöjning i block 1 med stamnätsägaren Svenska kraftnät. Forsmark vill höja effekten med cirka 135 MW, vilket skulle ge elförsörjning till 200 000 hushåll och cirka 200 miljoner kronor i ökade intäkter till kraftgruppen varje år.

Men den systemansvariga myndigheten Svenska kraftnät menar att en sådan höjning skulle kunna leda till strömavbrott i stora delar av Sverige. Därför sa myndigheten nej till kraftgruppens ansökan 2017.

Forsmark överklagade beslutet och ärendet hamnade i förvaltningsrätten. Domen, som kom i slutet av januari i år, gick helt på Svenska kraftnäts linje. Domstolen ansåg inte att kraftgruppen hade lyckats visa att effekthöjningen skulle kunna genomföras utan försämrad driftsäkerhet i elsystemet.

Har föreslagit installation av seriebrytare

Nu har Forsmarks kraftgrupp beslutat att inte överklaga domen till kammarrätten. Men hoppet om att kunna höja effekten i block 1 lever ändå kvar.

– Efter att ha läst och analyserat domen har vi kommit fram till att det är en mer framkomlig väg att ha en förnyad dialog med Svenska kraftnät om vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att effekthöjningen ska kunna genomföras, säger Josef Nylén, presschef på Forsmarks kraftgrupp.

Kärnkraftsägaren vill undvika att hamna i en lång och omständlig juridisk process. Enligt Josef Nylén ser bolaget i stället ”andra lösningar” framför sig.

– Det kan till exempel handla om att ta upp olika möjliga anläggningsåtgärder för att effekthöjningen ska kunna genomföras, säger han.

Läs mer: ”Små reaktorer är det mest intressanta i branschen”

Under årens lopp har tre åtgärder identifierats som skulle förbättra tåligheten mot kortslutningar i block 1 och alltså möjliggöra en effekthöjning. Det handlar om en ny kraftledning till block 1, bromsmotstånd samt snabb ventilstyrning inom blocket.

Dessa åtgärder har Forsmark inte velat införa. En ny kraftledning anser kraftgruppen skulle bli för dyr och de andra två åtgärderna tycker bolaget är ”tekniskt osunda”. I stället har kraftgruppen erbjudit sig att betala för installation av seriebrytare.

Den minsta av de tre reaktorerna

Vilka åtgärder som Forsmarks kraftgrupp nu tänker föreslå för Svenska kraftgrupp berättar inte Josef Nylén.

– Det finns flera tänkbara lösningar. Vilka anläggningsåtgärder som kan bli aktuella tänker vi diskutera med Svenska kraftnät, säger han.

Block 1 är den minsta av de tre reaktorerna i Forsmark. Block 2 effekthöjdes med 120 MW år 2013 efter att Svenska kraftnät hade beviljat dispens från föreskrifterna om störningstålighet.

Tidigare ville Forsmarks kraftgrupp även höja effekten i block 3. Men 2014 skrotades planerna eftersom förstärkningen i kraftnätet bedömdes bli för dyr.

Linda Nohrstedt

Mer om: Kärnkraft El

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt