Efter kritiken: Forskare försvarar feltolkat klimatscenario

2020-02-11 06:00  

Klimatförändringarnas värstascenario har använts på fel sätt, menar forskare i Nature. Men från svenskt håll försvaras scenariot.

I en opinionsartikel i Nature ondgör sig de två klimatforskarna Zeke Hausfather och Glen P Peters över hur klimatscenariot RCP8,5 har tolkats genom åren. Trots att det är ett relativt osannolikt scenario har journalister och experter gett det status som det mest troliga utfallet, skriver Hausfather och Peters.

RCP8,5 var ett av fyra scenarier som togs fram inför IPCC-rapporten 2014 och beskriver hur växthusgasutsläppen skulle kunna utvecklas fram till år 2100. Siffran 8,5 representerar skillnaden, mätt i watt per kvadratmeter, mellan solstrålningen som kommer in till jorden respektive värmestrålningen från jorden. Ju mer växthusgaser som finns i atmosfären, desto högre blir siffran.

Scenariot RCP8,5 kännetecknas av antaganden om att befolkningsökningen blir stor, teknikutvecklingen går långsamt, stora mängder fossila bränslen används och att klimatpolitiken lyser med sin frånvaro.

”Även mer extrema scenarier förbättrar vår kunskap”

De två svenska klimatexperterna Johan Kuylenstierna och Markku Rummukainen håller med om att RCP8,5 är ett scenario som ter sig allt mer osannolikt. Med de löften som olika länder har gjort om klimatåtgärder ser det ut som om planeten är på väg mot en global uppvärmning om tre grader Celsius fram till år 2100, vilket skulle motsvara RCP-scenarierna 4,5 eller 6,0.

– Det är högst troligen inte den verklighet som RCP8,5 beskriver som vi kommer att få. Vi vidtar åtgärder redan i dag, säger Johan Kuylenstierna, adjungerad professor på Stockholms universitet.

Läs mer: Ifrågasatt klimatscenario har använts i tusentals studier

Men båda de svenska experterna menar att scenariot RCP8,5 ändå har ett värde.

– Arbetet med olika scenarier är viktigt. Man måste titta på vad utsläpp av växthusgaser kan leda till, även mer extrema scenarier eftersom det förbättrar vår kunskap om större systemförändringar och tröskeleffekter, säger Johan Kuylenstierna.

Ifrågasätter om scenariot har använts fel i forskning

– Alla dessa scenarier har ett värde. De visar olika möjliga vägar som framtiden skulle kunna ta. I början av 2000-talet ökade de globala utsläppen väldigt kraftigt, då var vi ganska nära det som beskrivs i RCP8,5, säger Markku Rummukainen, Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC.

Om RCP8,5 inte länge är ett sannolikt utfall, kan man dra slutsatsen att klimatförändringarna inte är så farliga som vi har trott?

– Nej, absolut inte, svarar de båda svenskarna samstämmigt.

Läs mer: Ökad energikonsumtion gör städer till "värmeöar"

Markku Rummukainen förtydligar att RCP-scenarierna inte handlar om klimatet, utan om hur den socioekonomiska utvecklingen och möjliga klimatbeslut kan se ut i världen.

– Det som skiljer de olika RCP-scenarierna åt är bland annat befolkningsutvecklingen, teknikutvecklingen, hur mycket fossila bränslen som används i framtiden och vilken klimatpolitik som förs. Det handlar inte om hur känsligt klimatsystemet är eller hur bra klimatmodeller är, säger han.

Båda de svenska experterna är också skeptiska till om det kritiserade RCP8,5-scenariot verkligen har använts på fel sätt i forskningsstudier. Något sådant underlag presenteras inte i Nature-artikeln.

Ser ut att landa på tre graders uppvärmning

Världens länder har enats om att den globala uppvärmningen ska hållas ”väl under” två grader men helst till endast 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriell tid.

Aktuell forskning visar att de löften om klimatåtgärder som hittills har lämnats i stället landar på cirka tre graders uppvärmning.

Under 2020 ska världens länder uppdatera sina nationella klimatplaner. Då visar det sig om ambitionerna kan leda till mindre än tre graders uppvärmning.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt