Betongbranschen kräver att Baylan agerar: Går inte att ersätta Slite

2021-07-20 06:06  

Kortsiktigt kan Cementas kalkbrytning på Gotland inte ersättas och nu kräver branschföreträdare att politikerna agerar. Annars blir det byggstopp och Sverige hamnar i en kris, värre än den på 90-talet.

I förra veckan slog domen ner som en bomb i byggbranschen: Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland. Ungefär 75 procent av den cement som används i Sverige kommer därifrån, vilket får stora konsekvenser.

– Det blir byggstopp från november och upp till 400 000 personer kommer att behöva varslas inom kort. Kortsiktigt finns ingen alternativ försörjning. Det kommer att ta minst två-tre år innan en fungerande import kan etableras i denna skala. Lösningen skulle i så fall framförallt gå ut på att köpa in cement från länder utanför EU och helt gå över till import, säger Malin Löfsjögård, vd på branschorganisationen Svensk Betong, till Ny Teknik.

Finns inga alternativ i närområdet

Hon säger att det helt enkelt inte finns tillräckligt cementtillverkning i närområdet för att kompensera det som bryts och tillverkas i Slite. Logistiksystem och hamnar är inte heller konstruerade för att ta emot stora mängder cement från utlandet.

Läs mer: Malin Löfsjögård SVR-priset

– Dessutom finns det tekniska och funktionella krav på cement och betong som gör att man måste anpassa sina recept och produkter och utföra nya tester och provning vilket tar tid. Kortsiktigt går det inte att ersätta Slite, säger hon.

Läs mer: Byggbranschen varnar för cementkris

Hennes drömscenario är att politikerna löser den uppkomna situationen, och redan under veckan kommer branschföreträdare att träffa regeringen för ett möte på näringsdepartementet med näringsminister Ibrahim Baylan i spetsen.

Karin Comstedt Webb är hållbarhetschef på Cementa och en av de som ligger bakom den ansökan som avvisats av domstolen. Hon är mycket förvånad över domstolens beslut och hantering av ärendet, och menar att det inte bara går att lösa situationen genom att lämna in en bättre miljökonsekvensbeskrivning.

Läs mer: Så hindrar utriggarna Karlatornet från kollaps

– Vi har lagt ner flera år tillsammans med expertis för att ta fram en bra ansökan. Att domstolen anser att den miljökonsekvensbeskrivning som vi har gjort inte är godtagbar är oerhört förvånande. Vi är nu nästan fem år in i en rättsprocess och beslutet kommer mitt i semestern, långt efter den huvudförhandling som hölls i oktober. Det återstår bara tre månader innan nuvarande tillstånd löper ut, vilket ger väldigt små marginaler och begränsat utrymme för oss och våra kunder att kunna agera, säger Karin Comstedt Webb till Ny Teknik.

Får ingen förklaring på hur underlaget brister

Hon säger också att det är problematiskt att domstolen inte förklarar på vilket sätt som underlaget brister, men att hon nu, likt Malin Löfsjögård, sätter sin tilltro till politikerna.

– Vi menar att vår ansökan, inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, är fullgod. Cement- och betongindustrin är en motor i svensk samhällsutveckling och nu behöver politikerna agera för att åtgärda konsekvenserna av en annalkande cementbrist, säger Karin Comstedt Webb.

Läs mer: Nya kolfibergallret stärker betong vid reparationer

Vad som händer närmast efter mötet på näringsdepartementet återstår att se, men industrin har ett antal olika alternativ på gång.

– Det är självklart att vi nu behöver se över olika alternativ kring hur vi kan gå vidare. Att överklaga domen till Högsta domstolen är ett, och vi kan även behöva förtydliga det underlag som finns, men som en konsekvens av den utdragna domstolshanteringen så kommer politiska lösningar vara nödvändiga för att lösa den akuta situationen, säger Karin Comstedt Webb.

Läs mer: Byggindustrin använder upp världens sandreserver

Anders Frick

Mer om: Betong Cement

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt