”Underhåll av järnväg slukar anslagen”

2015-11-16 14:53  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Nio av tio resor görs på väg. Låt det synas i hur anslagen fördelas. Utslaget per kilometer infrastruktur är underhållskostnaderna för järnväg ungefär 1000 procent högre än för väg, skriver Ulf Perbo, Bil Sweden.

Medan nio av tio resor sker på väg handlar nio av tio politiska utspel om tåg. I själva verket består det svenska persontransportsystemet av vägtrafik, med några små komplementsystem i form av flyg, tåg och båt. Fördelningen av infrastrukturanslagen bör baseras på verkligheten.

Av allt resande står vägtrafik för nära 90 procent i Sverige. Under 2014 ökade antalet personkilometrar (pkm) med vägtrafik med 7,5 till 129,7 miljarder. Det är den största årliga ökning som någonsin uppmätts i Sverige. Tåg ökade 0,1 till 12 miljarder pkm. I Stockholm finns även tunnelbana som ligger stilla på 1,8 miljarder pkm.

Andra indikatorer på vägtrafikens popularitet är att antalet körkortsinnehavare slår nya rekord varje år i Sverige (+50 000 personer till över 6,2 miljoner 2014), antalet bilar i trafik växer kraftigare än på länge och slår nya rekord (+90 000 bilar till 4,6 miljoner 2014) och nybilsförsäljningen kommer under 2015 att nå sin högsta nivå någonsin.

De senaste åren har utvecklingen drivits på av äldre kvinnors ökade körkortsinnehav och bilanvändande. Nästa våg ser ut att bli när alla invandrare integreras i samhället och skaffar körkort och bil.

En viktig faktor att lyfta fram när behovet av pengar till underhåll diskuteras är hur kostnadseffektiv vägtrafik är jämfört med spårbunden trafik. Trots att det bara finns 16 500 km räls i Sverige jämfört med hela 217 000 km väg och att persontrafikarbetet är mer än tio gånger större på väg är underhållskostnaderna enligt Trafikverkets årsredovisning 2014 ungefär lika stora – 8,2 miljarder kronor för järnväg mot 9,3 för väg.

Utslaget per kilometer infrastruktur är underhållskostnaderna för järnväg ungefär 1000 (ett tusen) procent högre än för väg. Andra exempel är att Spårväg Syd i Stockholm kostar 500 procent mer än en likvärdig busslösning och transportforskaren Per Kågesons påpekande att den busslinjen skulle ge samma tidsvinster och större miljönytta än den dyra satsningen på höghastighetståg.

Trots detta ropas det ständigt på mer pengar till järnvägsunderhåll och regeringen har aviserat att man vill satsa ytterligare 1.24 miljarder koronor årligen. Det innebär att det kommer att gå mer pengar till järnväg än till väg, vilket med tanke på de dramatiska skillnaderna i transportarbete och omfattningen på infrastrukturen är häpnadsväckande.

Än mer häpnadsväckande är transportslagens bidrag till finansieringen av underhållskostnaderna, det vill säga ett mått vilken nytta transportslagen skapar. Banavgifterna från järnvägen uppgick 2014 till endast 1,3 miljarder kronor det vill säga 16 procent av kostnaderna. Vägtrafiken betalade in drygt 58 miljarder kronor (bl a fordonsskatt, energi- och koldioxidskatt samt trängselskatter). Det är mer än 500 procent av underhållskostnaderna. Bara fordonsskatten ensam överstiger de samlade underhållskostnaderna för väginfrastrukturen.

Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Ett hållbart transportsystem ska både vara tillgängligt och ha hög transportkvalitet.

Riksdagens beslut om hur satsningarna på infrastruktur ska fördelas måste vara rättvist och baseras på samhällsekonomiska kalkyler. Då duger det inte att ensidigt gynna den lilla grupp, framför allt storstadsbor, som har möjlighet att använda rälsbunden trafik för sina resor.

Att nio av tio resor sker på väg bör avspeglas i hur infrastrukturanslagen fördelas.

Ulf Perbo vVD BIL Sweden

Mer om: Underhåll

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt