Smartare elmätning sparar ström

2009-05-19 23:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Individuell elmätning ger smart elanvändning. Men det behövs mer utveckling och infrastruktur. Det anser Lina Bertling, professor i uthålliga elkraftsystem, och Anders Kjellström, civilingenjör Elkraft, i varsitt inlägg.

Det är dags att gå från månadsavlästa elmätare till timavlästa och smarta elmätare i Sverige. Vindkraftverken genererar el när det blåser och elbilarna kommer att belasta elnätet på morgonen, när folk kommer till jobbet och på kvällen, när dagens inköp är gjorda och barnen hämtade på dagis.

Ett elnät måste hela tiden ha balans mellan användning och generering och vårt nya energisystem som växer fram måste utformas på ett helt nytt sätt. Cirka 30 TWh av vår elanvändning består av elvärme i bostäder och lokaler och kan vid en konvertering till vattenburna system, som försörjs via värmepumpar, reduceras till 10 TWh. Utformar vi samtidigt värmesystemets styrsystem så att byggnaden i sig själv tillsammans med varmvattenberedare kan ackumulera värmeenergi, får vi en last som kan styras med hjälp av elmätare som med ett variabelt elpris timme för timme beroende på vilka energislag som används för att generera elen.

Vi måste också låta elförsäljningsbolagen leverera mervärdestjänster till kunder som ligger på ett annat nät än sitt moderbolags. Till exempel bör Vattenfall kunna leverera el med tidstariff till en kund som ligger på Fortums nät. I dag har Svenska Kraftnät ansvaret för att vi har tillräcklig effektreserv, på sikt är det tänkt att marknaden själv ska se till att effektbalans råder alla dagar på året. Med elvärmelaster som kan förskjutas fram och tillbaka i tiden får vi ett väldigt kostnadseffektivt sätt att hålla effektbalansen kalla vinterdagar.

När nätbolagen bytt mätare inför lagen om månadsavläsning, som börjar gälla den 1 juli, har cirka 90 procent av mätarna möjlighet att uppgraderas till timavläsning. Det gör att steget till smartare elmätning inte blir så stort. Påpekas bör att det främst är villor med elvärme som kan vara intressanta för smartare elmätning. För en normal lägenhetskund är vinsten väldigt liten vid timmätning.

Det behövs mer utveckling och forskning om hur interaktionen mellan last och genererad kraft samverkar via smarta elnät och smarta elmätare. Utveckling av nya tjänster och produkter kommer vi att få på köpet.

Anders Kjellström, Civilingenjör Elkraft

Individuell mätning för el, värme och vatten skulle ge incitament för energieffektivisering och optimering av elanvändande. Denna drivkraft behövs för att vi ska kunna uppnå EUs energi- och klimatmål.

En timvis individuell mätning skulle ge möjlighet att planera elanvändandet i relation till elproduktionen - ett nödvändigt steg för att utveckla ett effektivt elkraftsystem. Exempelvis kommer ökad volym av förnybar energiproduktion att kräva en noggrannare planering av elanvändandet, och det är ett steg inom framtida utveckling av elöverföringssystemet enligt smarta nät.

Det är angeläget att det görs en utredning av behov och kostnad för att stödja denna typ av investering och där inte ansvaret hamnar hos elnätsföretagen.

Den investering som görs i?dag för att uppfylla lagen om månadsvis mätning från 1 juli, och enligt utredning innebär utbyte av runt 5,2 miljoner läsare. Lagen anger dock endast att det ska finnas mätare för fjärravläsning, men föreskrifter om hur mätdata ska användas saknas.

Detta ger inte drivkraft för att utveckla metoder och tekniker för att på ett effektivt sätt ta vara på mätdata. Det kan också leda till att teknikval för mätare inte blir anpassade för framtida behov.

Lina Bertling, professor i uthålliga elkraftsystem vid Chalmers

Mer om: Elmätare Elkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt