Läsarnas snålaste tips

2011-08-08 08:42  
Lennart Asteberg

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

LÄSARKOMMENTARER. Gör biogas av matavfallet, dra ner på belysningen och ta vara på dagsljuset i gallerior. Det är några förslag på energibesparande åtgärder från Ny Tekniks läsare.

I somras bjöd energikonsulten Lennart Asteberg in Ny Tekniks läsare att komplettera listan med de punkter han anser vara viktigast för att Sverige ska kunna ersätta all olje-, gas-, kol- och kärnkraftsverk. De är i korthet:

1. Börja utbilda energirådgivare, fastighetstekniker, styr- och reglertekniker, värmepumpstekniker, elektriker med flera.

2. Alla elenergipriser ska vara rörliga.

3. Inför nettodebitering med årsavräkning för el.

4. Förenkla tillståndsprocessen för vindkraft..

5. Alla elkonsumenter skall ha en display som visar hur mycket el man

6. Villkora rotbidraget.

7. Alla elabonnenter med en förbrukning högre än 500 000 kWh per år skall ha en energiansvarig person

8. Alla nya byggnader ska till 100 procent försörjas med ny förnybar el

9. Stoppa ”belysningsraseriet”.

10. Inför direktavskrivning för åtgärder som minskar energiförbrukningen, (gäller företag).

I över 100 kommentarer förslår våra läsare en hel del kompletteringar. Signaturen Nattjobbaren anser till exempel att bättre byggteknik och isolering av byggnader kan minska elförbrukningen men han vill också se att befintliga distributionssystem används för att ta till vara matavfall- som i sin tur kan bli biogas.

Andra, som signaturen Erik, tycker att elmätarna även ska visa det aktuella timpriset eftersom det ökar motivationen för den enskilda individen att spara. Flera läsare vill också ha ett förbud mot eluppvärmning av bostäder.

”Skaffa aldrig större bil än du behöver för 99 procent av dina resor, och aldrig större hus än du behöver 99 procent av tiden” föreslår signaturen Benny. Dessutom kan temperaturen inomhus sänkas, en elfilt värmer gott när man sitter still.

Kjell Mott föreslår att rotavdraget även skulle kunna omfatta flerfamiljsfastigheter med hyreslägenheter. Men han anser att ”en viss övertro på vindkraften nog finns”.

Han får medhåll av signaturen Eskil; ”Detta småpillrande med slutkonsumenternas el-förbrukning. Det går en högspänningskabel från mellersta Norrland till Mellansverige för distribution av elström med växelström. Vattenfall är ägare. Bortfallet under distributionen är enorm. Distribution med likström reducerar bortfallet stort. Varför inte göra något åt detta? Effektivisera hos el-producenterna först och främst!”

Här handlar det om förluster som enligt signaturen Edis uppgår till drygt 12TWh eller 8 procent av elanvändningen.

Kommentarerna från flera läsare vittnar om att de heller inte tror på solceller i Sverige. Signaturen T B tycker däremot att vi borde lära oss att ta tillvara dagsljuset bättre, inte minst genom takfönster i köpcentrum.

”Jag har varit i butikscentra som har taket tapetserat med lysrör och sedan kompletterat med spottar. Problemet var bara det att spottarna inte märktes för att grundbelysningen var så starkt, skriver signaturen Lasse T som sysslar med energideklarering av kommersiella fastigheter och anser att besparingspotentialen är minst 20 till 30 procent i de byggnader han gått igenom.

Allan Larsson håller till sist med om alla punkter på Lennart Astebergs lista, men trycker att behovet av utbildning är den viktigaste punkten.

Ulla Karlsson-Ottosson

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt