Kärnkraftscheferna: Svensk kärnkraft säkrare än någonsin

2013-10-11 08:26  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Greenpeace hävdar att oberoende experter anser att svenska kärnkraftverk tillhör de sämsta i världen. Vi påstår att de har fel. Svensk kärnkraft producerar en stor del av Sveriges el på ett säkert och miljömässigt bra sätt, skriver företrädare för de svenska kärnkraftverken.

Vilka är då dessa oberoende experter som Greenpeace hänvisar till och vilken kompetens besitter de? I de verkliga stresstester som genomfördes i enlighet med EU:s beslut efter Fukushima kom de svenska reaktorerna mycket väl ut, även om det självklart också här finns områden som kan förbättras.

Veckan innan EU:s stresstestrapport var färdig kom Greenpeace ut med en egen rapport. Den var baserad på samma material, men kom till helt andra slutsatser än EU-rapporten. Greenpeaces rapport är författad av en person, som redan 2005 på det tyska miljöpartiets hemsida beskrevs som en ”troende antikärnkraftslärare”. EU-rapporten är författad av ett antal välmeriterade personer från strålsäkerhetsmyndigheterna i samtliga EU-länder. Att avgöra vems rapport som är mest oberoende överlämnar vi till läsaren.

Samtliga svenska kärnkraftverk har också under de senaste åren granskats av experter dels från FN-organet IAEA, dels från WANO (World Association of Nuclear Operators) med gott resultat.

Greenpeace påstår att det händer en incident om dagen på kärnkraftverken. Det framgår inte riktigt vad som avses. Kanske är det våra så kallade "rapportervärda omständigheter" som uttalandet syftar på. Det finns en mycket stor rapporteringsbenägenhet inom kärnkraften. Vi rapporterar saker som att en branddörr inte gått i lås eller att en dator för övervakning av staketet varit ur drift några minuter. Få av dessa händelser har något direkt påverkan på reaktorsäkerheten.

Att Forsmark var nära en härdsmälta 2006 är ett påstående som upprepas av kärnkraftsmotståndare gång efter annan. Det blir inte mer sant för det. Det är sant att Forsmark drabbades av en allvarlig nätstörning, men härden var under hela händelsen vattentäckt och kyld. Detta har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, bekräftat, men tyvärr lever ryktet kvar.

Inte någon av de tolv reaktorer som är, eller har varit i drift i Sverige har vid något tillfälle varit nära en härdsmälta. De allvarligaste incidenterna har klassat som en tvåa på den internationella skalan för kärnkraftshändelser-INES. En tvåa beskrivs på den sjugradiga skalan som en incident.

Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att utöva tillsyn över den svenska kärnkraftsverksamheten. SSM har mandat att, om osäkerheter och fara föreligger, omedelbart stänga verken.

De tre kärnkraftverken Forsmark, Oskarshamn och Ringhals drivs i enlighet med lagar och bestämmelser. Under hela verkens drifttid, som idag är mer än 40 år, har ett kontinuerligt säkerhetshöjande arbete pågått. Miljarder har plöjts ner i ny och modern teknik, och erfarenheterna från många års drift – egna och andras – har också gjort oss bättre på att hantera händelser.

Vi vågar därför påstå att svensk kärnkraft idag är säkrare än den någonsin varit.

Claes-Inge Andersson, Gösta Larsen och Anders Österberg,

Kommunikationschefer vid Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB och OKG

Mer om: Debatt Kärnkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt