”Förutsättningarna för djurfri forskning har aldrig sett bättre ut med modern teknik”

2020-05-04 13:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Med hjälp av modern teknik blir behovet av ineffektiva, dyra och plågsamma djurförsök allt mindre och processen för att ta fram nya läkemedel kan bli snabbare. Därför är det hög tid att höja anslagen till utveckling av alternativa forskningsmetoder, skriver Sofia Kamlund och Staffan Persson från Djurens Rätt.

I januari gick KTH ut med ett pressmeddelande om deras åtta år långa arbete med att ta fram mikrofysiologiska system i samarbete med Harvard University. Mikrofysiologiska system är teknik som härmar hur människokroppens olika organ tar upp läkemedel. Genom nya beräkningsmodeller och det mikrofysiologiska systemet kan forskarna förutsäga bland annat hur ett läkemedel tas upp, i vilken koncentration och hur länge läkemedlet stannar kvar i kroppen.

Utöver att vara ett oerhört spännande forskningsprojekt i sig så är detta också ett utmärkt exempel på hur modern teknik tros kunna effektivisera läkemedelsutvecklingen och reducera behovet av dyra, osäkra och plågsamma djurförsök.

Läs mer: Artificiella organ ska göra djurförsöken onödiga

Genom den svenska statsbudgeten ges varje år sedan 2009 omkring 15 miljoner kronor i anslag till 3R-forskning som handlar om att förfina, reducera och ersätta djurförsöken inom forskning (refine, reduce och replace) och för validering av alternativa metoder. Även om 15 miljoner kronor kan låta mycket så är det lite pengar i forskningssammanhang.

År 2018 räckte de 13 miljoner kronor som fördelades till utveckling av alternativa metoder endast till att bevilja bidrag till sex forskningsprojekt och av de sex projekten var det endast tre som syftade till att utveckla teknik för att ersätta djurförsök (replace).

Även om flera forskningsprojekt och ny teknik idag ser lovande ut så går utvecklingen mot helt djurfri forskning alldeles för långsamt.

Att övergången till djurfri forskning i motsats till dagens situation sker så snabbt som möjligt är framför allt en etisk fråga. Djurförsök innebär att många djur i olika omfattning utsätts för smärta och annat lidande. Enligt Jordbruksverkets statistik avslutades försök på fler än 600 000 djur i Sverige under år 2016 (senast tillgänglig statistik).

Vid sidan av de etiska problemen så är djurförsök också både tidskrävande och dyrt. Dessutom finns svårigheter med att översätta resultaten från djur till människa och hela nio av tio läkemedel visar sig ha allvarliga säkerhetsrisker eller helt sakna effekt när de introduceras för människor senare i processen (gäller alltså inte läkemedel som introducerats för försäljning).

Läs mer: Ny svensk metod tar fram konstgjord vävnad

År 2010 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv som slår fast att målet är att samtliga djurförsök på levande djur ska bytas ut mot alternativa metoder så snart det är vetenskapligt möjligt (2010/63/EU).

Enligt direktivet ska samtliga medlemsstater bidra till utvecklingen av alternativa metoder. Ändå är satsningarna inom detta område försumbart små. För att vi på allvar ska få se en minskning av antalet djurförsök framöver behöver regeringen höja anslagen radikalt från dagens 15 miljoner till omkring 150 miljoner kronor. Förutsättningarna för övergången till djurfri forskning med hjälp av modern teknik har aldrig sett bättre ut om vi bara vågar satsa.

Sofia Kamlund,

vice förbundsordförande för Djurens Rätt, civilingenjör i nanoteknik och PhD i biologi.

Staffan Persson,

ansvarig för djurförsöksfrågor på Djurens Rätt och ledamot i Nationella kommittén för skydd av djur som används i djurförsök.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt