”Företagens behov styr vilka utbildningar vi startar”

2018-03-09 12:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. En YH-utbildning ska motsvara ett kompetensbehov hos företagen och detta måste framgå tydligt i ansökan, skriver, Peter Gustavsson Lidman, Myndigheten för yrkeshögskolan.

I förra veckan ställde representanter för en rad teknik- och industriföretag i en debattartikel frågan varför ingen yrkeshögskoleutbildning inom data/it beviljats i Östergötland. Med den här artikeln vill jag ge en bakgrund och övergripande förklaring till besluten, men också bjuda in till en gemensam dialog om hur vi kan lyfta data/it som utbildningsområde.

Yrkeshögskolan har i år inlett en historisk expansion. I januari beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan fler utbildningar än någonsin tidigare, 525 nya utbildningar och totalt 36 000 utbildningsplatser. Av dessa beviljades 24 nya utbildningar i Östergötland, totalt 1613 utbildningsplatser. Bakgrunden till den omfattande expansionen är yrkeshögskolans goda resultat. Ett år efter examen har 93 procent av de studerande fått jobb.

Tittar vi lite närmare på resultaten för YH-utbildningar inom data/it så har det historiskt funnits problem med låg examensgrad och en stor andel studerande som har svårt att hitta jobb efter examen.

Utbildningsområdet data/it har fortfarande lägst examensgrad inom yrkeshögskolan. Trots att resultaten blir bättre för varje år är det inte fler än 58 procent av de studerande som tar examen. När det gäller hur många som får jobb efter utbildningen har data/it nu kommit ifatt övriga YH-utbildningar. För fyra år sedan hade 77 procent av de examinerade jobb inom ett år. Förra året hade 91 procent av de examinerade fått jobb. Det är bra, men också en konsekvens av att myndigheten ställt högre krav och varit selektiv med vilka utbildningar som beviljats.

Trots att vi i år haft ekonomiska resurser att göra en storsatsning och beviljat fler utbildningar än någonsin leder sex av tio ansökningar till avslag. De tre utbildningsanordnare i Östergötland som ansökt om att starta YH-utbildningar inom data/it har inte kunnat få sina ansökningar beviljade. En av de mest uppenbara bristerna i dessa ansökningar handlar om den lokala arbetslivsanknytningen. Om utbildningen motsvarar de kompetensbehov som företagen efterfrågar bör det även framgå i utbildningsanordnarens ansökan. Så har inte varit fallet.

Myndigheten för yrkeshögskolan har varit tydliga med att vi anser att det finns utbildningsinriktningar som passar mindre bra inom yrkeshögskolan. Mot bakgrund av svaga resultat över tid inom gruppen systemutvecklare/programmerare har myndigheten valt att inte prioritera detta område.

Utbildningar inom området har i många avseenden varit problematiska och resulterat i låga examensnivåer och låg verkningsgrad. Något som gäller för samtliga regioner och anordnare. Det är inte heller rimligt att tro att yrkeshögskolan på två år kan lära ut det som tar en högskola tre till fem år.

Myndigheten för yrkeshögskolan har också ett ansvar för att statens resurser används på bästa sätt. För att det ska ske räcker det inte att innehållet i utbildningarna motsvarar arbetslivets kompetensbehov. Det är minst lika viktigt att utbildningarna leder till jobb.

När vi under de kommande åren fullföljer den beslutade expansionen av yrkeshögskolan är det vår förhoppning att vi ska kunna bevilja fler utbildningar inom data/it, men för att det ska bli möjligt krävs bättre ansökningar, tydligare arbetslivsanknytning och fler företag som engagerar sig i ledningsgrupper och framtagandet av utbildningsplaner.

Peter Gustavsson Lidman, chef för Enhet analys och ansökan vid Myndigheten för yrkeshögskolan

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt