”Era lösningar för stabil effekt inget annat än utopier”

2017-11-24 16:01  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

SLUTREPLIK. Det bästa sättet att hjälpa världen och våra grannländer är genom att fortsätta utveckla både kärnkraft och andra elproduktionsmetoder med låg klimatbelastning, skriver Michael Klein Anders Nilsson Erik Dahlquist Torsten Dilot.

Unger Larson och Goldman nämner i sin artikel ”Enorm potential för förnybar energi” batterier, digitaliseringen och syntetisk svängmassa som om de vore existerande lösningar. Men de är i dagsläget bara förhoppningsfulla teorier i de dimensioner som behövs för att påverka det svenska elsystemet. På sikt kan dock dessa tekniker vara en kompletterande hjälp för att stabilisera effektförbrukningen över dygnet, men för Sveriges och norra Europas årstidsvariationer är de inget annat än utopier.

Man vill öka regleringen av vattenkraft men det innebär ökad erosion och mer oregelbundet vattenflöde som i sin tur bland annat äventyrar fiskvandring samt lokala biotoper. Om man vill öka vattenkraftsproduktionen behöver man bygga ut och reglera de skyddade norrländska älvarna.

Vidare skriver Unger Larson och Goldman ”Det saknas incitament som möjliggör en kostnadseffektiv omställning”. Det de säger med detta är att trots att vindkraften levererat el till det svenska elnätet sedan 1993 bär den ännu inte sina kostnader. Vilka incitament efterfrågas? Ännu högre elpriser? Ännu högre subventioner?

Att elnätsstabiliteten påverkas när man har stor andel intermittent elproduktion bekräftas med att GEAB (Gotlands Energi AB), fattade 2017-08-30 beslut om att inte tillåta anslutning av ny produktion på Gotland för att inte öka risken för totalavbrott samt att Gotland, sedan vi i NyTeknik publicerade vår ´debattartikel har drabbats av ännu ett stort strömavbrott.

Vi vill att varje producerad kWh ska belasta människa, klimat och miljö så lite som möjligt. All klimatneutralt producerad el tränger undan kol, olja och gas. Sveriges elproduktion är sedan slutet av 1980-talet ett föredöme med en optimal mix av klimatneutral baskraft och väderberoende kraft för en säker och trygg leverans av elektricitet. Låt oss se till att den fortsätter vara det. Fortsätter man att stänga ned ytterligare reaktorer, än de åtta som i dag är i drift, riskeras balansen i elnätet och därmed leveranssäkerheten.

Det bästa sättet att hjälpa vår omvärld är genom att fortsätta utveckla både kärnkraft och andra elproduktionsmetoder med låg klimatbelastning. Då finns det chans att FN:s klimatmål kan nås!

Elektrifieringen av fordonsflottan skulle påskyndas om vi lade det allra största fokuset på denna och att vi i Sverige förstår att vi redan sedan länge har en i det närmaste helt klimatneutral, dvs fossilfri, och kostnadseffektiv elproduktion. Då finns det en chans att Sverige når det inhemska målet med noll utsläpp av växthusgaser år 2040.

Michael Klein, Energiingenjör

Anders Nilsson, Energiingenjör

Erik Dahlquist, Professor i Energiteknik

Torsten Dilot, Competence Area Manager Energy

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt