”Efter coronakrisen ska vi inte återgå till det ’onormala’”

2020-06-17 14:00  
Foto: Tobias Ohls

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vi måste ta lärdom av den kraft som skapas när vi utsätts för hot som kan påverka vår existens. Klimatförändringen är ett sådant hot, skriver tio debattörer.

Vi lever i en allt mer globaliserad värld som innebär en ökad risk för mänskligheten. Under de senaste månaderna har vi drabbats av en coronapandemi som får till följd att vården blir extremt hårt belastad, hundratusentals människor dör, stater stänger sina gränser, miljontals människor världen över sätts i karantän och de ekonomiska konsekvenserna blir mycket allvarliga.

Som en följd av den pågående avstängning av samhället som vi ser världen över sker remarkabla förändringar av miljön. Smog i storstäder försvinner, nedsmutsade älvar är plötsligt klara och också vattenkvalitén i flera hav har förbättrats.

Vi som undertecknar detta inlägg vill ta tillfället i akt och peka på de möjligheter som erfarenheterna från pandemin ger oss.

Läs mer: Studie: Svenska koldioxidutsläpp minskade med en fjärdedel i april

Vi vill uppmana världens alla politiker och beslutsfattare att ta lärdom av den kraft som skapas när vi utsätts för hot som kan påverka vår existens. Klimatförändringen är ett sådant hot. Vi vill påvisa hur politiska krafter samverkar, hur enorma kapitaltillgångar plötsligt ställs till förfogande och hur forskning kan samordnas för att motverka hotbilden.

Vi anser att dessa krafter och den vilja som uppvisas på motsvarande sätt kan användas för att satsa på en omställning till ett hållbart samhällssystem.

Med utgångspunkt och lärdom av de krafter som skapas i pandemins kölvatten kan mänskligheten nu ta chansen och stötta de fantastiska initiativ som privatpersoner och företag kan prestera för att nå ett hållbart samhälle. Nu ges en reell möjlighet till att omställningen kan få den injektion som behövs för att uppställda mål ska uppnås och som måste realiseras.

Arbetslösheten som växer fram kan fångas upp i nya omställningsprojekt. Samtidigt måste möjlighet till omskolning och vidareutbildning få stort stöd i olika sammanhang.

En ny värld kan växa fram och bli långsiktigt hållbar. Människors konsumtionsmönster kommer att förändras, nya värdegrunder kommer se dagens ljus och den kreativitet som visats under pandemin kommer väl till pass i nästa stora utmaning för mänskligheten – klimatutmaningen.

Ekonomin kommer genom omställningsarbetet att få en expansion genom att den skapar tillväxt, fler arbetstillfällen och nya näringar.

Läs mer: ”Vi behöver nytänkande datainsamling för att bekämpa covid-19”

Det finns många goda exempel, allt ifrån en starkt växande global solcellsmarknad, till hur tunga industrikoncerner som SSAB och LKAB i vårt land ställer om till grönare produktion. De förnybara energiresurserna är tillgängliga och tillräckliga, teknik och kunskap har vi och kapital finns. Vi menar att omställningen är fullt möjlig, nu gäller det att öka takten!

Coronakrisen har inneburit ett uppvaknande för mänsklighetens bräcklighet, men också att vi kan göra skillnad när det verkligen gäller. Nu har vi ett gyllene tillfälle att förändra och förbättra världen. Vi ska verkligen inte återgå till det ”onormala”.

 

Erika Brokvist, vd ReD Recycle Design

Lisa Ossman, energiingenjör

Jan-Erik Dahlström, pellets- och biogaspioniär

Bengt-Erik Löfgren, ÄFAB – bioenergi och förbränningsteknik

Per Forsberg, arkitekt vid Folkets Hus och Parker

Tomas Gustafsson, vd / senior rådgivare, SQL.

Lars Tirén, fd vd Eksta Bostads AB

Lars Andrén, vd DrivKraft Andrén AB

Are Kjeang, lärare/forskare, Karlstads universitet

Hans Eek, ETC Bygg AB, Arkitekt Hans Eek AB

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt