”E-röstning är ett hot mot demokratin”

2017-06-14 08:24  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Samtidigt som debatten om cyberattacker blir allt intensivare, föreslår vallagskommittén att genomföra försök med elektronisk röstning i valet 2018. Det riskerar att underminera demokratin, skriver Jonas Dellenvall, Advenica.

De senaste årens utveckling i världen visar att även synbart robusta demokratiska system kan förändras till det sämre på överraskande kort tid.

Elektronisk röstning har genomförts i flera länder, och förefaller vid en ytlig granskning medföra praktiska fördelar. Problemet är dock att grundläggande demokratiska principer sätts på spel. Elektronisk röstning bör därför inte genomföras, inte ens som försök.

I dag använder de flesta av oss elektroniska banktjänster. Allt fler av samhällets funktioner kan hanteras via datorer, läsplattor och telefoner. Visst vore det praktiskt om man också kunde rösta hemifrån lika enkelt?

Fördelarna med elektronisk röstning är många. Det kan minska risken för slarvfel, valresultatet kan sammanställas snabbare, funktionshindrade får bättre möjligheter utöva sin rösträtt, det kan spara papper, öka valdeltagandet och minska andelen ogiltiga röster.

Problemet är att nackdelarna med elektronisk röstning är av fun- damental demokratisk karaktär:

1. Tvivel om valresultatet underminerar demokratins legitimitet.

Fundamentalt i en demokrati är att alla aktörer, såväl väljare som politiker, accepterar valresultatet. I samband med det senaste presidentvalet i USA har valresultatet ifrågasatts i efterhand. Att frågan ens ställs efter ett val är ett stort demokratiskt problem. Därför är det viktigt att se till att minska varje möjlighet som finns att skapa tvivel om valsystemets trovärdighet.

Valsystemet måste vara robust i den meningen att det trovärdigt visar vilka röster som faktiskt avlagts.

Det traditionella manuella valsystemet har en stor fördel: det är mycket svårt att genomföra en attack utifrån som får reell påverkan på valresultatet. Det skulle krävas många personer på olika platser som age-rar i maskopi.

Ett elektroniskt system är mycket mer sårbart för attacker som utförs på bredd över hela landet. Dessutom finns risk att attackerna inte ens upptäcks. Faktum är att det inte spelar roll om attacken är verklig eller ej, grogrunden för tvivel är tillräcklig för att uppnå syftet.

2. Valhemligheten äventyras.

Det är fundamentalt att samtliga väljare kan avlägga sin röst utifrån egen fri vilja.

Ett system som kompromissar på den här punkten är inte värdigt en demokrati. Det riskerar hela valresultatets trovärdighet eftersom risken att väljare pressats att avge en viss röst inte kan undanröjas. Att elektronisk röstning endast ska finnas med som ett komplement är inte en tillräcklig begränsning. Ett system där val- hemligheten alltid skyddas omöjliggör sådant valfusk.

Det förekommer också förslag om att bara digitalisera själva förfarandet i röstbåset. Det kan förvisso lösa problemet med röster avlagda under direkt hot, men det löser inte problemet att valhemligheten försvagas – och därmed kvarstår risken för köpta röster.

3. Öppna och fria val förutsätter spårbarhet och transparens.

Det finns forskning på system som påstås erbjuda säker och hemlig röstning genom avancerade kryptografiska metoder, så kallad end-to-end verifiable voting. Genom att låta experter analysera systemen och intyga deras riktighet ska allmänheten indirekt övertygas. Förståelsen för hur systemet faktiskt fungerar blir förbehållen ett fåtal.

Denna process utgör en stor demokratisk risk. Ett system som för en stor andel av befolkningen är en kryptisk ”svart låda” utgör en utmärkt måltavla för den som vill så tvivel om valresultatet. Sedan spelar det ingen roll vem som ligger bakom eller om påståendet har verklig grund. Utan allmän och utbredd förståelse för systemets funktion undermineras demokratins legitimitet.

En viktig fördel med nuvarande valsystem är att det tillåter en lekman att få insyn i och förstå de mekanismer som är till för att skydda valresultat, väljare och ytterst demokratins principer.

Alltså: riskera inte demokratin genom försök med elektronisk röstning. Det äventyrar grundläggande demokratiska principer.

Jonas Dellenvall, CTO cybersäkerhetsföretaget Advenica AB

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt